Hinder för AI-Sverige

Blurrad Bild På Lite Människor Som Går Omkring

Fortfarande är AI framförallt en teknik för större svenska bolag. Under förra året stod tio svenska bolag för 65 procent av utveckling och forskning inom AI. Det visar en ny rapport från SCB.

– Många företag och organisationer ser bristen på kompetens och utbildning bland personalen som ett stort hinder, säger Björn Forssell, en av rapportförfattarna.

Kompetens och pris

Offentlig sektor upplever både juridiska hinder och kompetensbrist i högre grad än företagssektorn. Små företag ser kostnader för tjänster eller utrustning som det största hindret för att använda AI.

– Sett till andelen av totala it-relaterade kostnader och investeringar spenderade de små företagen procentuellt sett mer av sina totala it-kostnader på AI, säger Björn Forssell.

Stora företag gör mest

De stora företagen står både för den mesta forskningen, hela 72 procent, och användningen, i dagsläget 30 procent.

– Forskning och utveckling inom AI är koncentrerat till ett fåtal utförare. Tio företag stod för 65 procent av näringslivets totala kostnader och investeringar för forskning och utveckling inom AI under 2019, säger Björn Forssell, en av rapportförfattarna.

Sammanlagt har företag och offentlig sektor satsat 5,6 miljarder respektive 156 miljoner kronor på AI-baserad hård- eller mjukvara under 2019.

AI-användningen i Sverige

SCB har kartlagt AI-användningen inom näringslivet och offentlig sektor i Sverige. Syftet är att ge en samlad bild av i vilken utsträckning AI och analys av stora datamängder används inom företagssektorn, offentliga sektorn och universitets- och högskolesektorn. Statistiken visar även ekonomiska och personella satsningar inom AI och vilka hinder som företag och offentliga sektorn upplever. Rapporten ska ge kunskaper om vilka insatser som kan behövas för att stärka den svenska konkurrenskraften genom ökad AI-användning och utveckling inom offentlig förvaltning.

Källa: SCB

30 november 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng