Ett samarbete mellan AWS och Voister

Moln för publik sektor

AWS Clearstart gör att offentlig sektor på ett tryggt sätt kan gå in i molnet. Med krypteringsnycklar och automatiserad installation ska flytten säkras och förenklas.

AWS Clearstart tar bort osäkerhet och en rad frågor ur molnresan, vilket är efterlängtat. Nu hjälper vi offentlig sektor att uppfylla de kraven på säkerhet och regelefterlevnad som ställs på dem, såsom till exempel Offenlighets- och sekretesslagen, OSL, och EU:s dataskyddsförordning gdpr, säger Joakim Stolpe, affärsområdeschef på Amazon Web Services.

I arbetet med Clearstart har AWS haft en konstant dialog med kunder och partners angående offentlig sektors molnanvändande. I arbetet såg AWS att många organisationer inom offentlig sektor i Sverige efterfrågar verktyg som är enkla att använda och som minskar det administrativa jobbet.

Det ledde till att AWS tog fram fyra delkomponenter som tillsammans utgör Clearstart, det vill säga kryptering, konsulttjänster från partners, teknikarkitektur och utbildning.

Med de olika komponenterna blir det enklare att uppfylla de regler som styr verksamheten. En viktig del är arkitekturen, som består av en automatiserad referensinstallation i AWS-molnet. Tjänsterna AWS CloudFormation och AWS Lambda gör att organisationer automatiskt kan driftsätta en säker miljö för applikationer och data, utan att behöva skriva och bearbeta tusentals rader kod.

 Dessutom är referensinstallationen konfigurerad för att automatiskt driftsätta tjänster och lagra data i Sverige som standard.

Flera krypteringsalternativ

För att addera ett extra lager säkerhet erbjuder Clearstart även flera olika alternativ för kryptering och hantering av krypteringsnycklar, både från AWS eller tredjepartsleverantörer. Kunder har även möjligheten att hantera sina egna krypteringsnycklar.

 Vår första prioritet är våra kunders säkerhet och skydd av deras data. De har alltid fullt ägarskap och full kontroll över sin data, inklusive vilka som har tillgång till den. AWS kommer till exempel aldrig att flytta data utom på kunders uttryckliga begäran. Kryptering ger ett ytterligare lager av skydd som kan användas, såväl för data som överförs, som för data som lagras. Känslig information blir därmed oläslig och oanvändbar för alla utom de som har tillgång till nycklarna.

Joakim Stolpe Aws

Joakim Stolpe, affärsområdeschef på Amazon Web Services.

AWS Clearstart levereras genom ett antal utvalda partners som hjälper kunder att komma igång med arkitekturen och med dataklassificering, samt hot-, risk- och sårbarhetsanalyser.

Även om fokuset under utvecklingen legat på offentlig sektor, kan Clearstart även användas av privata företag eller andra sorters organisationer utan extra kostnad.

 Megatrenden med allt fler företag och organisationer som flyttar it-drift till molnet växer sig hela tiden starkare. Molnet ger tillgång till den senaste tekniken vilket möjliggör utveckling av innovativa produkter och tjänster, det är också agilt vilket gör att man snabbt kan få tillgång till resurser precis när man behöver dem, samt att man lika snabbt kan skala ned när resurserna inte behövs. Dessutom betalar man bara för de resurser som används.

Sammantaget leder detta till stora kostnadsbesparingar jämfört med traditionell it-drift. Om offentlig sektor inte hakar på här kommer man hamna på efterkälken och med Clearstart hoppas vi nu på att ha rätat ut en del frågetecken som tidigare funnits, säger Joakim Stolpe.

Hur ser intresset ut?

 Intresset för tjänsten är stort såväl från kommuner som andra offentliga och privata organisationer och verksamheter. En unik fördel med Clearstart är att man nu slipper bygga allt från grunden. Det finns en skräddarsydd lösning framme som dessutom är automatiserad. Tiden från idé till nytta kortas betydligt, säger Sven Alriksson, chef innovation, Atea.

23 oktober 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng