Ett samarbete med IBM

IBM:s gröna framtid

Bättre teknik för att fånga in koldioxid och för att smartare härma naturens sätt att omvandla kväve. Det är två av de fem stora mål som IBM sätter upp och bidra till att utveckla de kommande fem åren. Och det blir möjligt tack vare AI, kvantdatorer och det hybrida molnet. 

– IBM ser fem stora forsknings- och utvecklingsframsteg som vi tror kommer att förändra världen inom fem år, säger Alessandro Curioni, VP för Europa och Afrika och chef för IBM Research i Zürich.

Accelererad upptäcktsmetod

En stor del av IBM:s satsningar de kommande fem åren involverar vad Alessandro Curioni kallar för den accelererade upptäcktsmetoden, eller accelerated discovery method. I den ingår AI som kan hjälpa till att konsolidera och analysera all kunskap som finns på ett område och super- och kvantdatorer kan hjälpa med att täcka över kunskapsluckor.

Därefter skapas modeller för att generera hypoteser och automatisera testning och allt kan härbärgera och skötas i det hybrida molnet.

Det är med den här metoden som IBM vill tackla fem av de mest brännande utmaningarna som världen står inför de närmaste fem åren. Generellt sett tar det 10 år och kostar mellan 10 och 100 miljoner dollar att upptäcka och tillverka ett nytt material. Både tiden och kostnaden vill IBM skära ned med 90 procent.

– När vi sätter ihop alla dessa steg får vi en process som är mångfalt mycket snabbare och kostnadseffektiv än vad vi någonsin har haft, säger Alessandro Curioni.

Hållbart och effektivt

Alla områden har i grova drag gemensamt att hitta verktyg och metoder för att en effektivare och hållbarare värld.

Till exempel vill bolaget utveckla nya material och processer som bättre kan fånga upp koldioxid från atmosfären. Den infångade koldioxiden skulle sedan kunna omvandlas till andra kemikalier för att skapa en cirkulär produktion.

Curioni Proffe

Alessandro Curioni, VP för Europa och Afrika och chef för IBM Research i Zürich.

En annan satsning går ut på att hitta sätt att skapa växtgödning på ett energisnålare sätt för att vi bättre och smartare ska kunna odla mat till en globalt växande befolkning. Tack vare den accelererande upptäcktsmetoden hoppas IBM till exempel lära sig mer om hur naturen själv gör för att omvandla kväve från luften till kväverik gödning.

En tredje satsning handlar om utveckla batterier som Alessandro Curioni menar är centralt för att vi i framtiden ska kunna leva mer hållbart och miljövänligt. Dels genom att hitta alternativa material till de sällsynta metaller som finns idag, dels genom att göra batterierna bättre på att lagra energi.

– I allt detta arbete kommer vi behöva hjälp av partners och forskare över hela världen. Med AI, kvantdatorer och det hybrida molnet tillsammans med ett accelererande sätt att upptäcka och uppfinna lägger vi grunden för vårt arbete de kommande fem åren, säger Alessandro Curioni.  

IBM:s fem satsningar

1. Fånga in koldioxid från atmosfären och omvandla till något användbart.
2. Replikera naturens sätt att omvandla kväve i marken till näringsrikt gödsel.
3. Upptäcka nya material för säkrare och miljövänligare batterier.
4. Utveckla material för halvledarproduktion och göra den mer hållbar.
5. Underlätta utvecklingen av läkemedel för att bekämpa nya livshotande virus.

Läs mer om IBM:s 5-in-5 här:
https://www.research.ibm.com/5-in-5/

21 oktober 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock , IBM

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng