ett samarbete med hpe

Hyltes hyperskydd

Hylte kommun har börjat använda den hyperkonvergerade infrastrukturen HPE Simplivity. Skiftet ska bland annat leda till en ökad säkerhet, flexibilitet och effektivitet. 

Man kan säga att vi tidigare satt med alla ägg i en korg, medan vi nu får en två sajts-lösning med full redundans. Vi har nu server och lagring på två skilda sajter, samt även dubblerad backup, så säkerhets- och tillgänglighetsmässigt har vi steppat upp rejält, säger Fredrik Avenstam, it-verksamhetsutvecklare i Hylte kommun.

Det var i inledningen av 2019 som Hylte kommun började se sig om efter en ny lösning för server, lagring och backup då deras dåvarande virtuella plattform baserad på HPE 3PAR-lagring började bli gammal. Efter en förstudie med tre olika alternativ föll våren 2020 valet på HCI-konceptet HPE Simplivity ihop med HPE StoreOnce som backup-lagring.

Det kommer som ett paket med AI:n från InfoSight, Hypervisor från VMware, serverhårdvara med All-flash och nätverk från HPE. Paketeringen gör att vi inte behöver söka vidare efter andra verktyg, vi får allt i ett kan man säga.

I och med att vi outsourcar driften gör vi med Simplivity tillvaron enkel för dem som driftar. Inköpsmässigt är det en lite högre kostnad men det kompenseras av en lägre administreringskostnad.

Efterföljer GDPR

Vid valet av lösning var säkerhet en starkt bidragande faktor.

Med två sajter vet vi att vår data är säkrad med full redundans hela tiden, samtidigt som vi efterföljer GDPR.

Säkerhet är ibland svårbegripligt och det kan vara svårt att internt marknadsföra sådant som inte syns, men med Simplivity får vi en hög säkerhet vilket är jätteviktigt för oss.

Med två sajter vet vi att vår data är säkrad med full redundans hela tiden, samtidigt som vi efterföljer GDPR och har disaster recovery inbyggt om något skulle hända. Det går även att knyta ihop molntjänster om man skulle vilja det, säger Hans Berntsson, it-strateg i Hylte kommun.

Under sensommaren påbörjade kommunen sina migreringar till Simplivity, något som ännu inte är helt klart. Vissa servrar migrerar Hylte under dagtid, andra som inte får störas migreras under servicefönster på kvällstid.

Implementeringen har hittills gått bra och allt fungerar utan några bekymmer. Vi har nu nästan migrerat in allt från den gamla virtuella miljön och det har i stort sett gått obemärkt förbi, användarna har förvisso fått högre prestanda men det klagar ju ingen på. Vi har ett par gamla fysiska databasservrar kvar att migrera in i Simplivity-miljön. Vi beräknar att vara helt klara med migreringen inom en snar framtid, säger Fredrik Avenstam.

16 oktober 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng