AI spårar alzheimer

Ai Alzheimer

AI kan upptäcka alzheimer genom att analysera röstsvar kring vad som händer på en teckning. Modellen kan, sju år tidigare än en vanlig läkare och med 70 procents noggrannhet, förutse ifall en person kommer få sjukdomen.

Vi behöver desperat mer forskning av det här slaget, med tanke på att Alzheimers sjukdom orsakar hjärnförändringar upp till 15 år innan symtom visar sig, säger Fiona Carragher, forskningschef på Alzheimer's Society i Storbritannien.

En teckning på när två barn stjäl kakor bakom en diskande mamma används av AI för att upptäcka Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede. AI-systemet använder natural language processing, NLP, för att analysera röstprover på när personer beskriver teckningen.

Den upptäcker subtila språkförändringar, exempelvis grammatiska fel, som indikerar en kognitiv nedsättning. Därefter förutsäger den om friska personer kan komma att få sjukdomen.

Kaka Teckning

AI-systemet analyserar hur personer beskriver teckningen på barnen och mamman.

Att få en tidig demensdiagnos är avgörande för att kunna leva väl med tillståndet. Befintliga behandlingar är mer effektiva ju tidigare människor får dem. Samma sak gäller för potentiella nya behandlingar, som även kan vara effektivare innan symtom börjar synas, säger Fiona Carragher.

AI-modellen är utvecklad av IBM Research och läkemedelsföretaget Pfizer.

Det viktigaste fyndet är att vi med 70 procents säkerhet, sju år före en klinisk diagnos, kan säga att människor kommer att utveckla Alzheimers sjukdom. Även om du inte kan påverka sjukdomsförloppet kan du förbereda dig och och hantera ditt liv bättre, säger Ajay Royyuru på IBM Healthcare Research.

26 oktober 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng