Hotet mot kvantdatorn

Massa Färglada Ljusstrålar

En kvantdator kan utföra beräkningar, som hade tagit en vanlig dator tusentals år, på bara några minuter.

Kvantdatorer är oerhört känsliga för yttre påverkan. Nu har forskare i USA upptäckt hur rymdens strålning påverkar kvantdatorn och samtidigt kan de vara en lösning på spåren. 

Nu har en studie publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature där forskare har visat hur kosmisk strålning med bland annat oparade elektroner, röntgen- och gammastrålning, delvis bidrar till att förkorta kvantdatorns kvantbitars livslängd. Detta har varit ett huvudbry för forskare i decennier, och fått namnet kvasipartikelförgiftning.

En utmaning med kvantdatorn är att hålla de kvantbitarna som bär på information, i ett läge som gör att de inte kollapsar. I dag är deras livslängd bara en tusendel av en sekund, eftersom de störs av yttre påverkan.

Kvantbitar

En kvantbit kan i enlighet med kvantmekanikens lagar inneha två värden samtidigt, 1 eller 0, till skillnad från en vanlig bit som är antingen eller. Det betyder i praktiken att kvantdatorer kommer att kunna utföra en helt ny typ av avancerade beräkningar.

I artikeln föreslår forskarna att stänga in kvantprocessorer i lager av bly, en lösning som ofta används i liknande sammanhang inom partikel- och kärnfysik.

– De senaste åren har sett en exponentiell utveckling av kvantdatorn. Allt vi har gjort är att hitta ett område till som måste förbättrats, samt föreslagit lösningar till det, säger Ben Loer, fysiker vid Pacific Northwest National Laboratory i USA.

Källa: Vice

2 september 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng