Ja till ansiktsigenkänning

Två Poliser Med Ryggen Mot Kameran

Datainspektionen har gett Polisen grönt ljus att använda bild- och ansiktsigenkänning i brottsutredningar. Under hösten beräknas tekniken kunna användas skarpt i storstadsregionerna.

– Det är en oerhörd effektivisering, säger Niclas Appleby, forensiker vid NFC och projektledare för automatisk bildanalys inom projektet Utsatta områden.

Stora vinster

Tekniken, som bland annat kan koppla ihop och följa fordon, vapen och kläder som fångats på bild, har redan testats i ett pilotprojekt i ett samarbete mellan Polisens Nationellt forensiskt centrum, NFC, och polisens it-avdelning. Då har den fungerat framgångsrikt genom att bland annat kartlägga rörelsemönster hos misstänkta personer.

Nu ger Datainspektionen Polisen tillstånd att fortsättningsvis kunna använda tekniken i förundersökningssammanhang, och då innefattas också biometriska data som till exempel ansiktsigenkänning. Polisen räknar med att vara igång skarpt under hösten.

Niclas Appelby menar att den stora vinsten är att analyser och kartläggningar kan göras mycket snabbare, men betonar att lösningen inte kommer att kopplas ihop med polisens realtidskameraövervakning.

Inga invändningar

Datainspektionen ska generellt inte ha några invändningar mot polisens bedömning gällande nyttan som verktygen ger i deras arbete.

– Vid förhandssamråd ger vi vägledning ur integritetsskyddsperspektiv. I det här fallet har vi lämnat några synpunkter på underlaget som polisen har lämnat in, säger Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen.

Källa: SVT

18 augusti 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng