Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Molnets gräns

Anställda på Tullverket har via en app överfört personuppgifter till en molntjänst. Eftersom det räknas som att uppgifterna har spridits utanför myndigheten ska nu Datainspektionen granska händelsen.

Text Fredrik Adolfsson Foto Mostphotos 12 juni 2020 säkerhet

Tullverket 960640

– Därför inleder vi nu en granskning av Tullverket för att bland annat ta reda på vad som faktiskt hänt och hur Tullverket använder mobiltelefoner i sin brottsbekämpande verksamhet, säger Max Blidberg från Datainspektionen.

Brottsdatalagen innebär bland annat att brottsbekämpande myndigheter ska rapportera vissa personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. En sådan incident kan vara ifall uppgifter om personer har blivit förstörda, försvunnit eller kommit i fel händer.

Datainspektionen har tagit emot en anmälan om en personuppgiftsincident från Tullverket. Där har anställda via en mobilapp laddat upp personuppgifter i en molntjänst, vilket räknas som att uppgifterna har spridits utanför Tullverket.

Datainspektionen kommer också att undersöka vilka interna föreskrifter, handböcker och styrdokument som reglerar hur Tullverkets personal får använda mobiltelefoner, samt vilka åtgärder som har vidtagits för att liknande incidenter inte ska hända igen.

Fakta om Datainspektionen

Datainspektionen är en förvaltningsmyndighet vars uppdrag är att skydda människors integritet i samband med behandling av personuppgifter. Bland annat granskar myndigheten att bestämmelserna i GDPR, brottsdatalagen och kamerabevakningslagen efterföljs.

Källa: Datainspektionen

Senaste nytt

Amazons framtid

3 december 2020

Om fyra år kan Amazon vara störst i Sverige och Norden. Det spår konsultfirman Boston Consulting Group.

Teams mot dåligt nät

2 december 2020

Snart kommer du att få meddelande som köas och videomöten med sämre bildkvalitet. Det är två lösningar som kommer under 2021 för att underlätta för den med dåligt internet.

App hittar solen

2 december 2020

Nu blir det lätt att hitta uteserveringen eller parken med extra många soltimmar. En ny app visar om platser ligger i skugga eller har solljus när solen står i olika lägen. 

Oklar visselblåsning

1 december 2020

Trots lagkrav har många bolag och kommuner ännu inte förberett funktioner för visselblåsning. Den nya lagen träder i kraft om ett år och enligt en ny undersökning vill drygt hälften av de tillfrågade att anmälningar inte hanteras av arbetsgivaren utan av en tredje part, till exempel en advokatbyrå.

Lantmäteriets rapport

1 december 2020

Digitaliserad fastighetsbildning kommer att ge positiva effekter när det gäller både kvalitet, kostnad och tid. Det framgår i en slutrapport som Lantmäteriet nu överlämnar till regeringen.

Hinder för AI-Sverige

30 november 2020

Fortfarande är AI framförallt en teknik för större svenska bolag. Under förra året stod tio svenska bolag för 65 procent av utveckling och forskning inom AI. Det visar en ny rapport från SCB.