Molnets gräns

Tullverket 960640

Anställda på Tullverket har via en app överfört personuppgifter till en molntjänst. Eftersom det räknas som att uppgifterna har spridits utanför myndigheten ska nu Datainspektionen granska händelsen.

– Därför inleder vi nu en granskning av Tullverket för att bland annat ta reda på vad som faktiskt hänt och hur Tullverket använder mobiltelefoner i sin brottsbekämpande verksamhet, säger Max Blidberg från Datainspektionen.

Brottsdatalagen innebär bland annat att brottsbekämpande myndigheter ska rapportera vissa personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. En sådan incident kan vara ifall uppgifter om personer har blivit förstörda, försvunnit eller kommit i fel händer.

Datainspektionen har tagit emot en anmälan om en personuppgiftsincident från Tullverket. Där har anställda via en mobilapp laddat upp personuppgifter i en molntjänst, vilket räknas som att uppgifterna har spridits utanför Tullverket.

Datainspektionen kommer också att undersöka vilka interna föreskrifter, handböcker och styrdokument som reglerar hur Tullverkets personal får använda mobiltelefoner, samt vilka åtgärder som har vidtagits för att liknande incidenter inte ska hända igen.

Fakta om Datainspektionen

Datainspektionen är en förvaltningsmyndighet vars uppdrag är att skydda människors integritet i samband med behandling av personuppgifter. Bland annat granskar myndigheten att bestämmelserna i GDPR, brottsdatalagen och kamerabevakningslagen efterföljs.

Källa: Datainspektionen

12 juni 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng