Corona förändrade Karolinska

Karolinska

När covid-19 kom till Sverige förändrades verkligheten för medarbetarna på Karolinska Universitetssjukhuset. Plötsligt krävdes ett stort antal virtuella mötesrum och it-avdelningen jobbade sju dagar i veckan för att hinna leverera. Pandemin har också gjort läkare och annan vårdpersonal mer mottaglig för ny teknik.

 – I verksamheten fanns en vana i att ha videomöten i konferensrum men det saknades en flexibilitet i att bara kunna plocka upp en telefon eller platta och lägga in mötesuppgifter. Det behövde vi lösa när riktlinjerna frekvent uppdaterades och många patienter inte längre kunde besöka oss. Vi fick jobba snabbt för att rulla ut en säker lösning, säger Andreas Sundkvist, tjänstearkitekt AVK på Karolinska Universitetssjukhuset.

Det resulterade i att Stockholms läns sjukvårdsområde, som sedan tidigare hade en egen lösning för att kunna möta patienter digitalt, snabbt assisterade andra vårdgivare inom Region Stockholm med att också kunna nyttja lösningen.

Med appen Alltid öppet kan exempelvis personer i riskgrupp eller sjuka personer som befinner sig hemma hålla kontakt med vården. För personalen krävs numera i stort sett bara ett högerklick för att skifta från fysiskt besök till ett digitalt.

Vi har nästan bara fått positiva reaktioner, både internt och externt. Vi var inte helt säkra på om samtliga patientgrupper var redo, men vi har märkt att egentligen alla kan ladda ned appen, logga in och komma åt sina möten.

Desinficerbar platta

Längre in i pandemin blev det även totalt besöksförbud på sjukhuset.

Olika lösningar för att de närmast anhöriga skulle kunna träffa patienter utvärderades. Vi ville i första hand trygga tillgång på skyddsutrustning för vårdpersonalen och därför fick inte anhöriga eller andra använda skyddsutrustningen. Det innebar att om anhöriga skulle kunna prata med inneliggande patienter så behövde vi tänka digitalt.

Det var bråttom att plocka fram en lösning, vilket resulterade i en desinficerbar platta som vårdpersonalen kan ge till patienten alternativt hjälpa patienten att genomföra samtalet med. Vi bjöd in anhöriga att prata med patienten och gjorde det även möjligt för gruppsamtal, ifall det fanns flera anhöriga som patienten ville kommunicera med.

Mer mötesrum

Pandemin kräver nya sätt att kommunicera krypterat både internt och mellan olika regioner, eftersom det är patientuppgifter som hanteras. Tidigare hade Karolinska omkring 300 virtuella mötesrum, en siffra som ökade med 50 procent under två och en halv månad.

Eftersom det många gånger var bråttom för verksamheterna jobbade vi i förvaltningen sju dagar i veckan och tack vare en väl etablerad beställningsrutin kunde vi ha en leveranstid på ungefär en timme ut till verksamheten.

Andreassundkvist

Andreas Sundkvist, tjänstearkitekt AVK på Karolinska Universitetssjukhuset.

Hur har reaktionerna varit internt?

– Det har varit överlag positivt. Vissa avdelningar har velat vara lite mer fria vad det gäller val och har önskat mindre standardiserade lösningar, men teknikvalen beror ju mycket på vad vi kommunicerar.

Handlar det om information som inte är känslig kan till exempel Teams-möten funka fint, men ska patientinformation behandlas behöver vi använda krypterade lösningar. Här handlar det mycket om att lära användarna vilka verktyg som får göra vad.

Att vi försöker hålla oss till så standardiserade lösningar som möjligt har också med enkelheten för användarna att göra. Om vi har relativt standardiserade lösningar är det enklare för oss att integrera dem med varandra, så att användarna slipper bry sig om vilken teknik den andra sidan av mötet sitter med.

Vad är nästa steg?

Vi har tvingats genomgå en snabbkurs i digitalisering och det är svårt att få en stressad utrullning rätt till 100 procent. Men vi har vissa grundprinciper som vi har hållit fast vid, som möjligheten till standardisering.

Ett steg vi har kvar är att få alla lösningar att bli kompatibla med varandra, tilll exempel ska en läkare kunna ha ett videomöte med en kollega regionalt eller internationellt, för att sedan kunna tala med en patient eller anhörig i samma verktyg. Det är med andra ord ett städjobb vi har framöver oss och vi vet hur vi ska göra det.

I början av året införde vi ett koncept som kallas för videoinspiration där vi i förvaltningen visar verksamheterna våra mest generella koncept. Syftet med dessa är att relativt snabbt kunna köra en copy-paste på en befintlig tillämpning till en ny verksamhet. Intresset för de här inspirationstillfällena tror jag kommer att öka under hösten när vi återgår till en mer normal vardag.

Framöver tror jag också att våra befintliga lösningar, som nyttjats av några få verksamheter, kommer användas av flera. Det kan till exempel handla om en läkare som under en operation i realtid kan ta hjälp av en expert via video. Det känns som att pandemin har gjort verksamheten mer mottaglig än någonsin för ny teknik.

15 juni 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Oscar Segerström / Karolinska Universitetssjukhuset

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng