Malmös hållbara väg

öresundsbron.jpg

Malmö räknar med att klara sina mål inom energibesparing i enlighet med den EU-satsning som staden ingår i. En nyckel till framgångarna har varit kommunens hållbarhetsforum. Det menar Josefin Levander, hållbarhetsansvarig för it, Malmö stad.

– Vi har satsat mycket på att energieffektivisera våra servrar och upphandla energieffektiva it-produkter och det ser ut som att vi kommer att klara vårt mål med att sänka vår energiförbrukning kopplad till vår it-användning med 30 procent under en tioårsperiod, säger Josefin Levander, hållbarhetsansvarig för it på Malmö stad.

Malmö stad deltar i en EU-satsning där alla städer som ingår har som mål att sänka sina klimatavtryck, genom att effektivisera sin it-drift och it-användning.

Dessutom deltar staden Malmö som observatörer i den europiska satsningen Make ICT Fair, som ska ta fram konkreta förslag på krav på cirkulära produkter för it-tillverkare. Och lokalt ingår Malmö även i Cirkulära Skåne, där representanter från några skånska kommuner diskuterar cirkulär it-upphandling.

Vi kan ofta agera direkt.

Cirkulära resultat

I slutet av förra året genomförde Malmö stad en satsning inom cirkulär it och över 7 500 produkter samlades in i ett återtag, varav cirka 4 500 datorer från kommunens personal. Det totala resultatet visar att Malmö sparade in drygt 500 ton koldioxid.

– Det är verkligen superbra att få dessa siffror svart på vitt så att alla våra medarbetare får veta att produkterna inte bara är skräp utan att ett återtag faktiskt gör nytta. I förlängningen leder det dessutom till besparingar, eftersom vi blir mer noggranna i våra upphandlingar och vi är mer måna om produkterna som används inom kommunen. Det är otroligt värdefullt, säger Josefin Levander.

Hållbarhetsforumet

Tillsammans med Atea driver Malmö stad ett forum där ständiga diskussioner om it-upphandlingar av olika slag förs. Hållbarhetsforumet samordnas av Josefin Levander och från kommunen ingår också en it-expert, två hållbarhetskoordinatorer och chefen för it-upphandlingar.

Just nu kretsar diskussionerna mycket kring möjligheten att köpa in hållbarhetsmärkta mobiler samt hur kommunen ska kunna minska sina utskrifter.

En förutsättning för att arbetet ska fungera är att det finns stöd från både högsta politiska nivån och kommunens ledning att prioritera hållbarhetsfrågor.

levander proffe.jpg

– En fördel med den representation vi har i hållbarhetsforumet är att vi i gruppen har mandat att genomföra de åtgärder eller förändringar som vi kommer överens om. Det gör att det inte bara är ett diskussionsforum, utan även kan leda till beslut. Ibland behöver vi förankra i chefsled, till exempel om vi behöver budget för en aktivitet, men vi kan ofta agera direkt.

Hur ser framtiden ut?

– Vi kommer att fortsätta att driva dialoger om cirkulär it och hållbar tillverkning av it-produkter, i alla de forumen vi är med i. Vi vill dels få bättre koll på vad som händer med alla produkter vi har inom vår kommun bland våra 26 000 anställda och samla in olika typer av data och dels fortsätta jobba tillsammans med alla våra förvaltningar för att skapa bra och smarta rutiner i vårt återtagsarbete.

Tre hållbarhetstips från Josefin Levander

  • Involvera hela organisationen från ledning och ner i kedjan.
  • Ta hjälp av olika kompetenser.
  • Samarbeta med andra kommuner.

23 april 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Malmö stad

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng