Så rockar Electra

foto från publiken på en stor konsert utomhus på dagen.jpg

Framgång föds genom att förstå och omsätta trender till sin egen bransch men det krävs att man äger sin egen it. Electras mål är att kunderna ska ha samma känsla som längst fram vid scenen på en bra rockkonsert. Det säger it-chef Ola Schwarz.

– Vi har inlett ett samarbete med EMHome. Möbelbranschen är ny för oss och vi behöver anpassa våra verktyg, till exempel se över hur deras processer fungerar för att på sikt påskynda deras leveranser. Överlag är möbelbranschen inte lika digitaliserad som hemelektronikbranschen, så det blir en spännande utmaning, säger Ola Schwarz, it-chef och chef för strategisk affärsutveckling på Electra.

Det privata molnet

Electra grundades 1949 och då bestod verksamheten av att erbjuda service av hemelektronik. Senare blev bolaget återförsäljare av hemelektronik och nu drygt 70 år senare kan man säga att Electra gått tillbaka till servicebranschen genom att leverera retailplattformar till återförsäljare i Sverige.

När det kommer till hur Electra hanterar sin it-infrastruktur baseras bolagets val delvis på erfarenheterna från när it-bubblan sprack i slutet av 90-talet. Ola Schwarz minns hur effekterna fick många att tänka om.

– På det stora hela var det för många inhyrda konsulter inblandade, som bidrog med för lite till affärsnyttan i de företag som drabbades. Därför beslutade vi på Electra tidigt att bolagets verksamheter skulle kontrollera sin egen it och så har vi haft det sedan dess.

Våra kunder ska känna att det är som att de står på en scen på en rockkonsert.

Enligt Ola Schwarz är en av anledningarna att både kostnadseffektivitet och kostnadskontroll är centrala för att överleva i den bransch som bolaget verkar.

– Det publika molnet är ju jättebra, men ett stort bekymmer är man skjuter på problemet för då måste ju istället jag ringa någon när någonting slutar att fungera. Nu är det istället jag som hanterar de problem som kan uppstå hos våra kunder.

Nära kunden

Att hantera all sin it-infrastruktur själv får effekten att Electra kan arbeta betydligt närmare sina kunder, vilket i sin tur leder till att bolagets affärer förbättras, vilket inte minst är viktigt i en bransch där marginalerna är små.

– Det är bara att tänka sig hur vår situation kommer att se ut om bolag som Amazon kommer hit och det måste vi vara beredda på.

Liksom många andra it-chefer understryker Ola Schwarz att it-avdelningen måste vara med från början och att beslut kring it-stöd och it-utveckling måste vara förankrat hos ledningen.

Ola Schwarz framhåller vikten av att omvärldsbevaka och översätta nya trender till sin egen bransch och sitt eget bolag, för att sedan våga testa i liten skala, och snabbt rätta till eventuella fel.

– Våra kunder ska känna att det är som att de står på en scen på en rockkonsert. Det är vi som fixar biljettförsäljning, ljud och ljus och allt annat som behöver funka för verksamheten, säger Ola Schwarz.

16 mars 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng