Digitalt vårdhem från start

Östra Göinge kommun bygger för framtiden. Bland annat i form av ett vårdhem förberett för digitala tjänster, som kommer att underlätta både för boende och för medarbetarna.

– Göinge kommun lagt grunden till att få till bättre avtal med leverantörer. Vi har också sett till att digitaliseringen kommer närmare både slutanvändare och medarbetare, med målet att våra medborgare ska få se förändring i kommunen, säger Peter Gripner, tidigare chef Digital utveckling, Östra Göinge kommun.

Har ni några exempel?

– Ja, vi har ett alldeles nybyggt vårdboende där vi har byggt  infrastrukturen så att vi enkelt ska kunna koppla in tjänster och förenkla tillvaron för de som bor där. Man kanske inte behöver ha besök om nätterna, och då kan man få hjälp av teknik som visserligen har prövats i många år, men här blir det ett mer naturligt flöde i miljön de befinner sig i. Allt är klart och riggat för det.

Hur har kommunstyrelsens tankar gått i förberedelserna för digitalisering?

– Östra Göinge har för ett antal år sedan gjort en jättesatsning för att arbeta med att utveckla möjligheten för just digitalisering. I början handlade det mycket om att bygga plattformar för det, och nu handlar det om att hänga med i utvecklingen för att klara välfärdsuppdraget framöver, säger Patrik Åberg (M), kommunalråd i Östra Göinge kommun.

Vilka vinster ser ni för de boende och för kommunen?

– Vi ser vinster för våra medborgare och det är dem vi är till för. Allt vi gör ska öka deras nöjdhet. Det kan handla om att våra äldre exempelvis ska kunna klara sig lite längre hemma istället för att behöva flytta in på ett särskilt boende, säger Patrik Åberg.

Har du tips till andra liknande kommuner i liknande läge, Peter Gripner?

– För det första är det ju att avsätta tid för digitalisering. I vårt fall har vi haft mycket stöd från politiken som har skapat möjligheten att sätta upp en liten organisation i vår kommun som bara arbetar med de här frågorna och stöttar verksamheterna. Organisationen ser till att det blir ett naturligt steg för dem att digitalisera. Man är inte rädd för att digitalisera, utan snarare rädd för att övergången till att bli mer digital ska ta för mycket tid i anspråk. Och det är en ganska enkelt match att möta för det handlar bara om att vi är närvarande.

Vilka verksamheter är framförallt intresserade av att digitalisera?

– Skolan har kommit väldigt långt både hos oss och i våra grannkommuner. Nu är det framförallt hälsa- och omsorgsverksamheterna som är på gång att bli mer digitala, säger Peter Gripner.

Hur ser det ut i Östra Göinge framöver, Patrik Åberg?

– Jag tror att vi kommer se mycket som händer för våra medarbetare. Man kommer att använda alltmer digitala tjänster, mer produkter som förenklar för medborgare. När det gäller skolorna ligger de ofta långt fram, eftersom de möter våra ungdomar som är framtiden. Där handlar det mer om att vara öppen för nya sätt att undervisa, säger Patrik Åberg.

18 mars 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng