Sveriges bästa vatten

ingång över träbro till centrala kalmar.jpg

Sveriges vatten- och avloppsnät behöver en rejäl upprustning och digitalisering och ny teknik är avgörande för att effektivisera verksamheten. Det menar Thomas Bergfeldt, vd Kalmar Vatten.

– Vi har fyra perspektiv som vi utgår från i vår digitaliseringsstrategi. Medarbetare, processer, kunder och ägare. Om vi kan hitta balansen i dessa fyra perspektiv och skapa ett mervärde i samtliga, tar vi oss närmare vår vision att bli Sveriges bästa vatten- och avlopps-bolag, säger Thomas Bergfeldt, vd för Kalmar Vatten AB.

VA eftersatt i Sverige

Kalmar Vatten är ett kommunalägt bolag som har ansvar för de allmänna vattentjänsterna i Kalmar. Precis som många andra VA-verksamheter i Sverige står bolaget inför en stor omställning. Det är en bransch som Sverige investerade mycket i under 50- och 60-talet, men som nu står inför stora upprustningsbehov och föråldrade anläggningar, enligt Thomas Bergfeldt.

– Det är få kommuner som har prioriterat att lägga pengar på att utveckla sin infrastruktur. Nu behövs enorma investeringar i både kärnverksamhet och smartare teknik, samtidigt som vi behöver hitta kompetens för det senare, säger han.

Målet med den nuvarande digitaliseringsstrategin är att bli effektivare och skapa moderna arbetssätt som medarbetarna ska känna sig nöjda med.

– De ska känna att de arbetar på en attraktiv arbetsplats med tydligt utstakade mål och en följsam processplan med körbara processer.

Arbetet ska göras med kundnytta i fokus, exempelvis på sikt ska kunden kunna följa sin vattenkonsumtion i en app eller liknande och snabbt kunna få kontakt och få svar på sina frågor genom Kalmar Vattens chattbottar. Effekterna av digitaliseringsarbetet ska leda till ökad kostnadseffektivitet och långsiktigt hållbar verksamhet, vilket kommer göra både politiken och ägarna nöjda.

– Vi har påbörjat en spännande förändringsresa mot den digitala världen, säger Thomas Bergfeldt.

Triangel leder vägen

I denna stora omställning handlar det om att vara taktiskt smart och börja med att förändra de processer som är monotona, tråkiga och som sparar mantimmar. För att förbereda sig har Kalmar Vatten gjort en omvärldsbevakning följt av enkätundersökningar till hela verksamheten för att få input.

Nuvarande plan har delats upp i en triangel, där botten utgör det som går att förenkla här och nu. Mitten av triangeln utgör lite mer gedigna projekt som också handlar om att automatisera repetitiva arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om RPA-teknik eller liknande lösningar för att ta bort monotona och icke-värdeskapande arbetsuppgifter.

I toppen återfinns digitaliseringsprojekt som med rätt teknik kan förflytta verksamheten. I kärnverksamheten kan det till exempel handla om att göra läcksökningar med hjälp av AI så att man på så sätt tidigt kan se vilka områden som behöver prioriteras i förnyelsearbetet utav ledningsnätet, och rör kan bytas innan de börjar läcka. Gentemot kunder kan AI användas för att bygga upp bra chattbottar som snabbt kan svara på frågor.

Digital vägg

Inom tio år ser Thomas Bergfeldt ett VA-bolag med vattenläsare som läses av automatiskt och där all fakturering och stor del av kommunikationen mellan kunden och Kalmar vatten sker digitalt.

– Och du som kund kommer antagligen kunna ha en vägg med digital information som visar hur mycket vatten du gör av med, till vilken temperatur, när på dygnet, vad det kostar och vad du kan spara genom ett mer hållbart beteende, exempelvis.

2018 Thomas Bergfeldt 01B low.jpg

Thomas Bergfeldt, vd, Kalmar Vatten.

Vatten som livsmedel

Det senare är viktigt som ett led i Kalmar vattens hållbarhetsarbete med att förändra synen på vatten som ett livsmedel snarare än något som bara finns, förklarar Thomas Bergfeldt.

– I våra trakter i sydöstra delen av Sverige har vi redan de senaste somrarna fått känna på hur vardagen blir när det råder brist på vatten. När Kalmar vatten kliver in i den digitala världen kommer våra kunder få mer för pengarna, helt enkelt, säger Thomas Bergfeldt.

9 januari 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Kalmar Vatten

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng