ett samarbete mellan intel och voister

AR och VR på Erlaskolan

Träffa historiska personer, upplev känslan av praktisk matematik eller att vara flykting i en båt på Medelhavet. Möjligheterna med AR och VR i undervisningen är många och förutom kunskap på ett nytt sätt ger tekniken också känslomässiga insikter.  

– Dagens barn och ungdomar är mer motivationsstyrda än tidigare generationer. Det har sina för- och nackdelar, men vår utmaning är att förhålla oss till det i undervisningen. Med prövoperioden inom VR vill vi utforska möjligheterna för våra lärare att förbättra elevernas lärupplevelse med fler verktyg, säger Oscar Semb Sürüp, rektor på Erlaskolan Östra i Norrköping.

Erlaskolan arbetar för att utveckla elevernas samarbetsförmåga, och undervisningen organiseras bland annat i lärgrupper för att uppnå det. Med elever från förskoleklass till årskurs 9 jobbar skolan sedan länge med digitala lärplattformar och verktyg för lektionsstrukturer. I samarbete med bland annat Intel tar skolan nu nästa steg inom AR och VR.

Tekniken kan på sikt erbjuda nya möjligheter att väcka empati, förståelse, intresse och motivation som ingång till lärande.

– Tekniken kan på sikt erbjuda nya möjligheter att väcka empati, förståelse, intresse och motivation som ingång till lärande.

Tryggt och intressant

Oscar Semb Sürüp framhåller SO och biologi och naturkunskap som ämnesområden där Erlaskolan ser praktiska och känslomässiga fördelar med VR och AR. Som exempel nämner han möjligheterna att visualisera moment i kemiundervisningen och fördelarna med att inte behöva dissekera djur.

– Det finns applikationer som gör det möjligt att besöka historiska platser och sätta sig in i andra människors situation. Till exempel har jag stött på projekt där man kan känna på att vara flykting i på liten båt på Medelhavet. Det är också möjligt att förbereda och följa upp komplicerade och kanske riskfyllda laborationer i en virtuell miljö. Möjligheter för praktisk matematik finns också.

Testar som elevens val

Innan tekniken kan tas i skarp drift som del av ämnesundervisningen utvärderas den noga av en förstelärare och en testklass i årskurs 7. De arbetar med AR och VR inom ramen för elevens val.

– Under våren hoppas och tror vi att det är dags att involvera fler lärare, och införa VR som inslag i undervisningen i något ämne. Det är dock viktigt att lärare känner en egen motivation och trygghet med verktygen och får prova och tänka igenom sin undervisning.

Utmaningar på vägen

Oscar Semb lågupplöst2.jpg

Oscar Semb Sürüp, rektor på Erlaskolan Östra i Norrköping

Oscar Semb Sürüp ser fram mot att bjuda in skolans lärare till kommande inspirationsmöte om VR och AR. Han är övertygad om teknikens möjligheter i undervisningen på lite sikt, men är också medveten om några utmaningar som återstår att lösa.

– I dagsläget finns det framförallt läromedel på engelska men vi vill ändå testa tekniken och hoppas på att det framöver kommer att finnas mer material på svenska, säger Oscar Semb Sürüp.

AR och VR i undervisningen

Dagens uppkopplade elever har ständig tillgång till lärande, både i och utanför skolan. VR och AR ger pedagoger digitala verktyg som väcker intresse och leder till yrkesförberedande färdigheter.

AR och VR erbjuder eleverna möjligheter att:

  • Träna kommunikation, kreativt och logiskt tänkande, och samarbete.
  • Öka sin förståelse för AI och ML.
  • Förbereda sig för livet efter skolan och yrkesutbildningar inom bland annat teknik, kommunikation och it.

Källa: Fostering Innovations and Preparing K-12 Students for the Era of Industry 4.0.

6 december 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i skolanFoto mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng