Smart lagerrobot

grönsaskdisk i svensk affär.jpg

Orkla Food testar självgående lagerrobotar som kan samarbeta både med varandra och med människor. Robotarnas smarthet, i kombination med låga kostnad, gör att allt fler företag kan använda sig av avancerad automation.

– Vår vision är att företag ska kunna köpa en robot, ställa den på sitt lager och utan ytterligare investeringar ha en autonom lagerarbetare som kan samarbeta med befintlig personal, säger Martin Magnusson, vetenskaplig ledare för projektet Iliad och lektor i datavetenskap vid Örebro universitet.

I tre års tid har Örebroforskare inom ramen för EU-projektet Iliad arbetat med att utveckla autonoma lagerrobotar som kan arbeta med människor på ett säkert sätt.

Dessa robotar sköter sin installation själva, de kan planera sitt arbete och lär hela tiden av sina erfarenheter. Till exempel behövs inga planerade rutter och trafikregler som är en stor del av installationskostnaden. Det bestämmer robotarna själv.

Robotar samarbetar

Planering av arbetsuppgifter, rörelsemönster och koordination mellan robotar är integrerade i samma system, ungefär som hos självkörande bilar.

– Robotar ska kunna samarbeta. De ska inte befinna sig på samma ställe för att utföra samma uppgift.

För att robotar ska kunna detektera människor är de utrustade med bland annat en särskild säkerhetskamera. Den upptäcker människor som bär reflexvästar och minskar på så sätt risken för arbetsplatsolyckor.

För mindre företag

Fördelarna med att lagerrobotarna är lätta att ta i bruk är en av styrkorna med projektet. När det inte krävs några större anpassningar av lagerlokalen kan även mindre företag investera i automationslösningar. Just nu används den på Orkla Foods lager i Örebro.

Iliad-projektets robotar är unika också i att de hela tiden lär av sina erfarenheter. De observerar sin omgivning och kan förutspå rörelsemönstren på en specifik arbetsplats.

– Roboten kan lära sig var det kommer att finnas många människor vid en viss tidpunkt och sedan undvika dessa ytor, säger Achim Lilienthal, projektkoordinator och professor i datavetenskap vid Örebro universitet.

Säkrare med eyetracking

En annan säkerhetsåtgärd som ska testas på Orkla Foods är så kallade eyetracking-glasögon. Tekniken gör det möjligt för roboten att registrera ögonrörelser hos människor som bär dessa.

– Genom att projicera en blinkande pil på golvet uppmärksammar roboten människor som inte har sett att den är i närheten och visar vart den är på väg, säger Martin Magnusson.

Livsmedelsindustrins behov

Martin Magnusson och Achim Lilienthal.jpg

Martin Magnusson och Achim Lilienthal leder det EU-finansierade projektet Iliad.

Utvecklingen av Iliad-robotar drivs av livsmedelsindustrins behov av flexibla och självständiga robotar som kan arbeta tillsammans med människor.

Nu fokuserar forskarna sitt arbete på att integrera de olika komponenterna i ett system. Robotarna ska utrustas med armar, som utvecklas vid universitetet i Pisa, och med skärverktyg för plast. Det är en lösning som inte har varit möjlig tidigare.

– Många av de komponenterna vi utvecklar kommer att kunna användas inom fler branscher och integreras i andra typer av robotar, säger Achim Lilienthal.

EU-projektet Iliad leds av Örebro universitet, som samarbetar med universiteten i Pisa, Lincoln och Münchens tekniska universitet samt företagen Bosch, ACT-OR, Logistic Engineering Services, Kollmorgen Automation och Orkla Foods. Projektet har fått EU-medel på 7 miljoner euro och avslutas under hösten 2020.

Källa: Örebro universitet

28 november 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto Jasenka Dobric och Jesper Mattsson, Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng