20 mdr attacker

Lösningar som ger en synlighet är ett måste om vi ska tackla dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar. Det menar Cisco Sveriges vd Per Samuelsson.

– Företag och organisationer behöver tänka säkerhet i mycket större utsträckning jämfört med vad de allra flesta gör idag, säger Per Samuelsson, vd för Cisco Sverige.

Finns det organisationer som ligger före respektive efter?

– Det är svårt att peka ut specifika branscher som ligger före respektive efter. Det här är något som är väldigt organisationsberoende. Överlag behöver fler tänka mycket mer kring området säkerhet och framförallt skapa förutsättningar för att kunna hantera situationen före, under och efter ett intrång på ett bättre sätt. Det enda vi vet är att alla råkar ut för intrång, tyvärr.

Vad kan man konkret göra?

– När man bygger sin plattform för säker digitalisering handlar det om att tänka annorlunda kring säkerhet. Snarare än att lägga på en ny lösning på grund av ett nytt hot, behöver vi vända på det och tänka arkitektur från start till mål. Där vi har möjlighet att använda hela infrastrukturen som sensor.

– Gör vi det får vi en synlighet som blir mycket bättre. Rent krasst går det bara att stoppa det som går att se, men kan man skapa en synlighet av vad som faktiskt händer i den globala hotbilden och i din egen infrastruktur, har man mycket bättre förutsättningar att hantera de intrång som kommer att ske.

Vad blir Ciscos roll här?

– Vi tillhandahåller plattformen som möjliggör säker digitalisering och vi tillhandahåller en väldigt stor del av den totala infrastrukturen. Det vi gör nu är att vi integrerar säkerhet i hela den plattformen. Det är därför vi har möjlighet att vara med och hjälpa till med att blockera 20 miljarder intrångsförsök i våra kunders infrastrukturer varje dag, tack vare den synlighet vi skapar.

Är Sverige mer säkert om två år?

– Jag hoppas det. Det enda vi vet med 100 procents säkerhet är att hotbilden kommer att vara större då än vad den är idag. Idag har många utmaningen att det finns många olika säkerhetslösningar i infrastrukturen som gör att det blir svårt att få en överblick, svårt att verkligen förstå vilken riskposition man har, och i vissa fall är det svårt att upptäcka när hot inträffar. Det vi försöker bidra med är att tillhandahålla säkerhet integrerat i plattformen för att få bättre synlighet och snabbare kunna upptäcka och åtgärda hot.  

19 september 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng