Säker automation hos Boliden

Boliden satsar på automation och nya digitala verktyg för en säkrare och mer produktiv drift, bland annat med hjälp av digitala produktionsrapporter. 

– Utöver att automatisera våra arbetsprocesser så är produktionen vårt fokus, för att få dem så säkra som möjligt, eftersom säkerhet är en väldigt viktig del i vårt arbete, säger Fredrik Hases, it-chef Boliden Garpenberg.

Hur blir det säkrare med automation?

– Det blir säkrare för att vi slipper ha människor i de områdena där det kan vara osäkert i form av avgaser eller fallande stenar. Därför är det viktigt för oss att automatisera de processerna.

Och ni har numera digitaliserade produktionsrapporter?

– Ja, vi försöker digitalisera sättet vi får fram information och data från alla våra olika system. Idag jobbar vi tillsammans med en partner som hjälper oss att ta fram de här rapporterna och de hjälper oss också med att förvalta dem om det blir fel. Det har varit en kul resa att vara med på för det blir väldigt mycket saker man måste tänka på som datakällor och datalager, och det blir mycket ringar på vattnet. Dessutom blir de övriga verksamheterna intresserade och ser vad vi kan göra för dem. Just en sådan enkel sak som en rapport kan vara en drivkraft i en digitaliseringsprocess.

Vad hoppas ni att detta arbete leder till?

– Vi hoppas att det ska bli ännu större fokus på digitalisering så att vi kan skapa processer som verkligen hjälper till med att lyfta bort repetitiva arbetsuppgifter för människor, och att det blir en kulturförändring där vi faktiskt kan nyttja data direkt.

Vad är på gång framöver?

– Vi håller också på att bygga om vår nätverksinfrastruktur för att göra en ännu mer stabil lösning för att kunna bära all den här datan i framtiden och kunna få den produktionssäker. Det blir ett väldigt innovativt projekt som bygger på helt ny teknik och det är väldigt spännande.

Och hur ser produktionen ut om två år?

– Jag tror att vi kommer att arbeta i större team med hjälp av de här digitala hjälpmedlen där vi faktiskt vet och kan fokusera på vad vi behöver göra med hjälp av de digitala beslutsfunktioner som finns på plats.

20 augusti 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng