Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Sveriges framtida cyberförsvar

Nästa år startar Försvarsmaktens utbildning av 30 cybersoldater. Efter elva månaders grundläggande militär- och cyberutbildning ska Försvarsmakten se till att soldaterna får jobb som passar deras kompetens.

Text Tim Leffler Foto Adobestock 16 juli 2019 säkerhet

skorna på en soldat.jpg

– Försvaret har fått i uppdrag att stärka Sveriges cyberförsvarsförmåga och för det behöver vi en långsiktig och robust personalförsörjning. Civila utbildningar saknar den militära kontexten så därför börjar pågår mönstring nu till vår grundutbildning för cybersoldater och första kullen kommer att sätta igång under år 2020, säger Patrik Sternudd, it-ingenjör på Försvarsmakten, under ett seminarium i Almedalen.

30 mönstrande

Enligt it- och telekomföretagen kommer det att saknas 20 000 personer i it-branschen 2022 om utvecklingen fortsätter som det ser ut nu. I Säkerhets- och Försvarsföretagen, SOFF:s, egen utvärdering är det än svårare att hitta kompetens som dessutom är säkerhetskunniga.

Detta är ingen lek, detta är allvar.

Försvarsmaktens bidrag blir denna grundutbildning, där 30 av de som nu mönstrar kommer få en plats för att lära sig att bli farliga med tangentbord, som Patrik Sternudd utrycker det.

I förfrågningsunderlagen till utbildning ställs bland annat krav på att man ska tycka om logiskt tänkande och ha ett it-intresse. Fokus kommer att ligga på säkerhetsanalys och Försvarsmaktens skyldighet att kunna försvara statsunderstödda system och andra statliga aktörer. Rekryterna kommer även att få träning i de verksamheter som FRA sysslar med.

– Detta ska skyddas. Detta är ingen lek, detta är allvar, säger Patrik Sternudd.

Tudelat ansvar

Till sin hjälp har Försvarsmakten bland annat etablerat ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet vid KTH:s skola för elektronik och datavetenskap, EECS, och tanken är att forskningen därifrån delvis ska kunna gagna de mönstrande.

Efter elva månader muckar de 30 rekryterna och endast ett fåtal kommer att kunna ta en heltidstjänst hos försvarsmakten. Resten kommer att bege sig ut i civilsamhället på andra myndigheter eller i näringslivet.

Här finns ett ansvar att Försvarsmakten ser till att de som muckar hamnar rätt, där ett sätt kan vara att anordna speeddate där myndigheter och företag får pitcha hur relevanta de är som arbetsgivare.

– Det kommer att vara hungriga och skarpa individer. Se till att ge dem de utmaningar de behöver, annars kommer de att tröttna. 

Rekommenderad läsning

svensk-soldat.jpg

Bli en cybersoldat

16 jan 2019 säkerhet

Försvarsmakten startar ett pilotprojekt där 30 värnpliktiga ska utbildas till cybersoldater. Samtidigt meddelar Säkerhetspolisen att deras nationella samarbeten ska stärkas, på grund av allt fler cyberattacker mot Sverige. 

msb-tar-fram-handlingsplan.jpg

Handlingsplan för cybersäkerhet

18 jul 2018 säkerhet

Nu ska arbetet med Sveriges cybersäkerhet effektiviseras ytterligare när sju tunga myndigheter ska ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. MSB har det sammanhållande ansvaret för regeringens initiativ. 

soldat-ovar-skytte-med-automatvapen.jpg

Hemläxa för FRA-lag

19 dec 2018 säkerhet

En utredning på uppdrag av Försvarsdepartementet har tagit fram förslag till nya lagar och förordningar som ska reglera hur Försvarsmakten och FRA, Försvarets Radioanstalt, får hantera personuppgifter. Nu efterlyser Datainspektionen en mer ingående analys av hur detta påverkar skyddet av den personliga integriteten.

ungdomar hoppar från badbrygga.jpg

FRA utbildar gymnasieelever

8 aug 2019 säkerhet

Sverige drabbas av 10 000-tals cyberangrepp i månaden. För att lyfta försvarsfrågan och samtidigt intressera ungdomar för it-säkerhet arrangerade Försvarets Radioanstalt, FRA, en sommarutbildning på Lovön för 15 gymnasielever. 

sverige-usa-cloudact.jpg

Esam om Cloud Act-kritik

12 jul 2019 säkerhet

Esam står fast vid uttalandet om att Cloud Act kan innebära sekretessproblem för svensk offentlig sektor. Efter kritik att uttalandet var fel och förhastat så menar Esam att den amerikanska lagen kan bryta mot svenska Offentlighets- och sekretesslagen och kanske även mot GDPR. 

datainspektionen-gdpr-eu.jpg

Sveriges ansvar för GDPR

23 jul 2019 säkerhet

Nu blir Datainspektionen ordförande för en EU-arbetsgrupp med uppgiften att se över och harmonisera sanktionsavgifterna vid regelbrott mot GDPR. I ett nästa steg kommer de svenska riktlinjerna också revideras.

agent-smith-viruss.jpg

Agent smittar 25 miljoner

18 jul 2019 säkerhet

Under täckmanteln att vara en Google-relaterad applikation misstänks den skadliga koden Agent Smith ha infekterat mobila enheter i bland annat Indien och USA. Attacken påminner om tidigare varianter som Gooligan och CopyCat och sker utan inblandning från användarna.

lss-datainspektionen.jpg

Granskning av övervakning

25 jul 2019 säkerhet

Efter en anmälan från anhöriga granskar nu Datainspektionen hur ett LSS-boende, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, använder sig av kamerabevakning.

fina-julstjarnor-i-fonstret.jpg

Högtid för hackare

21 dec 2018 säkerhet

Riktade BPC-attacker, Business Process Compromise, drabbar 43 procent av världens företag. Samtidigt är varannan företagsledning omedveten om vilka konsekvenser sådana attacker kan få för verksamheten. Men i Sverige ser bilden jämförelsevis ljus ut.