Sveriges framtida cyberförsvar

skorna på en soldat.jpg

Nästa år startar Försvarsmaktens utbildning av 30 cybersoldater. Efter elva månaders grundläggande militär- och cyberutbildning ska Försvarsmakten se till att soldaterna får jobb som passar deras kompetens.

– Försvaret har fått i uppdrag att stärka Sveriges cyberförsvarsförmåga och för det behöver vi en långsiktig och robust personalförsörjning. Civila utbildningar saknar den militära kontexten så därför börjar pågår mönstring nu till vår grundutbildning för cybersoldater och första kullen kommer att sätta igång under år 2020, säger Patrik Sternudd, it-ingenjör på Försvarsmakten, under ett seminarium i Almedalen.

30 mönstrande

Enligt it- och telekomföretagen kommer det att saknas 20 000 personer i it-branschen 2022 om utvecklingen fortsätter som det ser ut nu. I Säkerhets- och Försvarsföretagen, SOFF:s, egen utvärdering är det än svårare att hitta kompetens som dessutom är säkerhetskunniga.

Detta är ingen lek, detta är allvar.

Försvarsmaktens bidrag blir denna grundutbildning, där 30 av de som nu mönstrar kommer få en plats för att lära sig att bli farliga med tangentbord, som Patrik Sternudd utrycker det.

I förfrågningsunderlagen till utbildning ställs bland annat krav på att man ska tycka om logiskt tänkande och ha ett it-intresse. Fokus kommer att ligga på säkerhetsanalys och Försvarsmaktens skyldighet att kunna försvara statsunderstödda system och andra statliga aktörer. Rekryterna kommer även att få träning i de verksamheter som FRA sysslar med.

– Detta ska skyddas. Detta är ingen lek, detta är allvar, säger Patrik Sternudd.

Tudelat ansvar

Till sin hjälp har Försvarsmakten bland annat etablerat ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet vid KTH:s skola för elektronik och datavetenskap, EECS, och tanken är att forskningen därifrån delvis ska kunna gagna de mönstrande.

Efter elva månader muckar de 30 rekryterna och endast ett fåtal kommer att kunna ta en heltidstjänst hos försvarsmakten. Resten kommer att bege sig ut i civilsamhället på andra myndigheter eller i näringslivet.

Här finns ett ansvar att Försvarsmakten ser till att de som muckar hamnar rätt, där ett sätt kan vara att anordna speeddate där myndigheter och företag får pitcha hur relevanta de är som arbetsgivare.

– Det kommer att vara hungriga och skarpa individer. Se till att ge dem de utmaningar de behöver, annars kommer de att tröttna. 

16 juli 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng