ett samarbete med ibm

Big data i Region Västerbotten

hpda_regionvasterbotten.jpg

När sjukvården kretsar kring big data är lagringen en stor utmaning för regionernas it-avdelningar. Lösningen för Region Västerbotten är en datalagringsarkitektur som erbjuder både enkel indexering och grönare it.

– Den medicinska utvecklingen i världen leder mot allt mer lagring av data från medicinska tillämpningar. Bara inom digital patologi lagrar vi 1 petabyte, PB, per år och den volymen kommer att öka. Förutom att det produceras allt mer ostrukturerad data som röntgenbilder, cellprover, ultraljud och medicinska filmer, är vi som universitetssjukhus skyldiga att spara all data för forskningen utan bortre tidsgräns, säger Göran Lindmark, infrastrukturarkitekt och it-säkerhetsansvarig på Region Västerbotten, som under våren driftsatt datalagringsarkitekturen HPDA, High Performance Data Architecture, från IBM.

Sjukhus i två regioner

HPDA-plattformen ska användas inom hela Region Västerbotten. Den första server som kopplats till HPDA tillhör avdelningen för Klinisk patologi på Norrlands universitetssjukhus. De har också ansvar också för Region Jämtland Härjedalen patologi.

– De scannar mikroskopglas i flera lager och analyserar odlingar och vävnadsprover, till exempel från cancerprover, i datorn. Det är handlar om tiotusentals prover varje år. Ett annat område som blir allt viktigare är DNA-sekvensering, till exempel för individuell cancerbehandling, och snart ska avdelningen för klinisk genetik in i plattformen. Nu förbereder vi att koppla deras server till HPDA för testkörning, och sedan fortsätter vi med server för server från varje system.

100-tals system

Att Region Västerbotten lägger om lagringen av ostrukturerad data påverkar inte driften av den övriga it-miljön.

– Vi har kvar vår traditionella blockplattform för alla databaser och 100-tals andra system.

Att välja lagring med stor kapacitet är också en fråga om ekonomi och hållbarhet för regionen.

– Att man slipper traditionell backup är en stor fördel med en datalagringsarkitektur som HPDA. Med stora datamängder kan man inte ta traditionell backup på ett smidigt sätt, och vi vill inte betala för 10 PB lagring ytterligare en gång. Lite längre fram planerar vi att lagra äldre data på tejp. Bland annat för att det minskar vår elförbrukning och är ett viktigt led i vårt arbete med grön it. Ekonomin för lagring på tejp är också avsevärt bättre än på till exempel hårddiskar. Systemet stödjer också att man kan lagra data i externa molntjänster, men det är inte aktuellt för oss i dagsläget.

Fördel IBM

Region Västerbotten var sedan tidigare nöjda med samarbetet men det fanns flera starka skäl till att man valde IBM som HPDA-leverantör.

Systemet erbjuder hög prestanda och helautomatiska processer för att flytta och hämta data, samtidigt som det är regelbaserat och inte kräver någon regelrätt systemadministration.

– IBM är i princip ensamma om tejplagring, men ett ännu viktigare skäl är att deras plattform innehåller en produkt som gör det möjligt att på ett enkelt sätt indexera och söka data. Vår plattform lagrar data i olika klasser, där man till exempel kan förutbestämma att efter fem år lagras den klassen på tejp. Behöver vi plocka fram något, till exempel för en forskningsstudie, kan systemet flytta upp informationen till en snabbare klass. Möjligheten att söka data och få visibilitet var viktig för oss.

Hög prestanda

Trots att det är en sådan stor förändring har förberedelserna för HPDA knappt märkts på Region Västerbotten.

– Personal som ansvarar för server och lagring har gått en utbildning i systemadministration men annars har allt varit som vanligt. Från det att systemet blivit driftsatt har det fungerat bra. Systemet erbjuder hög prestanda och helautomatiska processer för att flytta och hämta data, samtidigt som det är regelbaserat och inte kräver någon regelrätt systemadministration.

Hur säkrar ni att lagrad data inte kommer i orätta händer?

– Det krävs inloggning att få tillgång till det som är lagrat, och det reglerar vi på tillämpningsnivå, avslutar Göran Lindmark.

Vill du ta del av Voister Paper om IBM HPDA? Maila nyheter@voister.se 

27 juni 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i vårdenFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng