ett samarbete mellan Arrow och Voister

Orkestrera med Oracle

För att underlätta för verksamheter att hantera sina affärssystem i molnet har Oracle Cloud med färdigpaketerade tjänster för olika branscher, från finans till industri. Och med sitt välkända kodspråk blir molnresan smidig.

– Oracle har gjort det enkelt för företag att göra sin molnresa. De flesta molntjänster innehåller tjänster eller appar, men Oracle har anpassat sina för olika vertikaler, som industri eller finans, vilket gör det oerhört mycket smidigare än att gå över till andra molntjänster som oftast är väldigt generella, säger Göran Berntling, Business Unit Manager på Arrow.

Oracles molntjänst innehåller färdigpaketerade tjänster som gör att företag snabbt kan komma igång. Allt som behövs för att komma igång med att bygga sitt Oracle Cloud är att skapa ett konto och verifierar sina uppgifter.

"Smidigare för verksamheten och för kodaren."

Simon Östling, Lösningsarkitekt, Arrow

– Därefter kan man ta del av de färdiga paket som passar just den verksamhet man arbetar inom, och skala upp tjänsten efter sina behov, med en tydlig kostnadsbild, säger Göran Berntling.

Exempel på färdiga appar som finns är om man behöver hålla uppsikt över transporter eller om man har komplexa inköpsrutiner på företaget. Med Universal Credits, får man dessutom en sorts pott som man kan använda, och som innebär att man kan byta tjänster löpande under sin användningstid, i takt med att behoven förändras.

Koda lätt

Även om Oracles molntjänster kommer med en hel del färdiga funktioner finns alltid behovet av att bygga egna tjänster och automationer för sina verksamheter.

Den interna strukturen i en molntjänst som detta bygge vilar på brukar beskrivas som infrastruktur som kod, det vill säga att hela den tjänsteplattform som man använder byggs upp med hjälp av kod, och sköts sedan automatiskt. Detta kallas för orkestrering.

Orkestrering

Orkestrering innebär att man genom att använda skriptspråk bygger upp mjukvara som sedan sköts automatiskt. Därför är ofta orkestrering synonymt med automation. Det kan handla om att automatisera samordningen av flera program i exempelvis ett affärssystem, som därefter utför en eller flera uppgifter.

Orkestrering är själva grunden i molntjänsten och kan bland annat handla om att bygga upp en lagringsplats. Ett av de vanligaste orkestreringsspråken heter Terraform och det är ramverket som Oracle har valt att använda på sin plattform.

– Många andra leverantörer har sina egna ramverk, vilket kan göra det krångligt att flytta saker mellan moln. Den stora behållningen med att använda Terraform är att många som sysslar med orkestrering kan Terraform, och det blir således betydligt smidigare och effektivare både för verksamheten och för den som ska koda, säger Simon Östling, lösningsarkitekt på Arrow.

21 maj 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng