Så jobbar Vattenfall hållbart

tre öringar hoppar i vatten.jpg

3D som visar hur fiskar beter sig i strömmande vatten är ett av Vattenfalls hjälpmedel för att ta ansvar för en hållbar miljö. Men även drönare och sensorer bidrar till bolagets hållbarhetsarbete.

– Tack vare mognande teknik kan vi inspektera våra nät och fjärrövervaka och styra många av våra kraftstationer. Nu tar vi nya kliv med alltifrån drönare till sensorer för att driva våra anläggningar ännu mer hållbart, smart och säkert, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

På alla stora anläggningar som Vattenfall driver krävs det emellanåt att delar byts ut. I det arbetet har sensorer kommit att spela en betydande roll.

– Med sensorer kan vi känna av och beräkna när komponenter behöver bytas ut istället för att vi byter ut dem efter visst antal driftstimmar. Här blir AI-utvecklingen fortsatt viktigt för att ge oss ännu bättre koll på olika komponenters livscykler. Det gör att vi kan använda alla komponenter fullt ut och inte byta ut något i onödan. Planeringen och optimeringen blir mer flexibel, och därmed mer hållbar, säger Annika Ramsköld.

Drönare är ett annat verktyg i Vattenfalls tekniska verktygslåda. Istället för att åka ut i helikopter i syfte att övervaka kraftverk och elnät, vilket både är ohållbart, dyrt och förenat med risker, kan istället drönare samla in lägesrapporter.

Mjuk utveckling

Utöver sina satsningar på drönare och sensorer, finns det också ett fokus på att utveckla sitt arbete med 3D och datasimuleringar. Det är inte minst användbart när större ingrepp i anläggningar och kraftverk ska göras, för att vara så säkra som möjligt på att man bygger och beställer rätt saker för installationen.

Men det används också för att hjälpa fiskarna i Östersjön.

– På vår anläggning i Älvkarleby norr om Gävle har vi något vi kallar för Laxeleratorn. Det är en testanläggning för att simulera olika miljöer med strömmande vatten och hur fiskar beter sig. Baserat på dessa tester kan sedan av datorsimuleringar genomföras på fiskens vandring till och från havet, och vi drar också lärdomar som kan användas vid andra vattenkraftverk, säger Annika Ramsköld.

Klimatavtrycksapp

För att söka minska utsläppen för sina anställda har Vattenfall arbetat mycket med att öka möjligheten till videomöten, där Microsoft Teams har blivit en viktig del.

Med appen Onetonnefuture kan också vem som helst undersöka hur han eller hon ligger till när det kommer till sitt personliga klimatavtryck. Appen, som lanserades skarpt under Almedalen år 2018, är en vidareutveckling från ett projekt när Vattenfall tillsammans med Volvo och A-Hus följde en familj som bodde i ett klimatsmart hus. Syftet var att man ville se hur familjen med hjälp av den senaste tekniken och ökad kunskap kunde minska sitt avtryck från över sju ton per person och år ned till två ton.

– Om vi ska nå 1,5 gradersmålet är det viktigt att det finns verktyg så att var och en av oss har möjlighet att ta det ansvar vi kan. Onetonnefuture är ett sådant verktyg, och det har blivit väldigt uppskattat. Nu tittar vi på att lansera den i andra länder där vi är verksamma, säger Annika Ramsköld.

En framtid med AI

När Annika Ramsköld spekulerar om framtiden ser hon den tekniska utvecklingen som den kanske mest avgörande för att upprätthålla en hållbar utveckling.

Det handlar till exempel om att kunna skapa bättre 3D-moduleringar, där Vattenfall redan nu har projekt som syftar till att optimera var vindkraftverk ska byggas och hur vindkraftsparkerna ska utformas för att få bästa effekt.

– Vi använder oss också av data analytics för att lära oss mer om när och till vad el används. Vi vet att morgon och kväll är tider på dygnet när medborgare konsumerar mer el. Kan vi med hjälp av AI skapa system som kan styra om laster och konsumtion från höglasttimmar till låglasttimmarkan vi använda vår producerade el på ett mer effektivt sätt. Här kommer naturligtvis bättre batterier också spela en avgörande roll, säger Annika Ramsköld.

25 april 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerdigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng