Ett samarbete mellan Cisco och Voister

Ciscos nya nätsatsning

Med ett mjukvarubaserat nätverk kan du lättare hantera och anpassa trafiken och samtidigt minska dina kostnader. Lösningen SD-WAN är Ciscos senaste nätverkssatsning och speciellt anpassat för verksamheter med kontor och filialer på flera platser.

– Inom nätverk pratar man nu mycket om software defined, SD. Det innebär att man via öppna och programmerbara gränssnitt kan förenkla implementation och automation av nätverkslösningar. Det finns exempelvis SDA, software defined access, vilket är lämpligt för ett traditionellt campusnät. Men detta händer också inom WAN-området, alltså wide area networking, säger Peter Jerhamre, systemingenjör på Cisco Sverige.

– Ett WAN har alla företag som har verksamhet på olika platser och som behöver knyta ihop dem. Ett huvudkontor och ett lokalkontor, till exempel. Nu inför vi SD-WAN som skapar nya möjligheter för dem.

Vilka företag och organisationer är intresserade av den här lösningen?

– Framförallt företag som har internationell verksamhet och som på ett kostnadseffektivt och praktiskt sätt vill knyta samman lokalkontor med huvudkontor. Men det är också aktuellt för verksamheter inom landet om man använder sig av dyra WAN-förbindelser. Här kan man tjäna på att öppna upp för att nå molntjänster lokalt, så man slipper bära all trafik tillbaka till huvudkontoret som man tidigare har gjort.

SD-WAN tillåter alltså att man har flera olika typer av upplänksalternativ.

Hur stort är intresset i Sverige?

– Jag skulle säga att det är stort. Särskilt inom de organisationer och verksamheter som har köpt WAN-tjänster från operatörer och alltså inte äger sin egen fiberinfrastruktur.

Hur ser ROI:n ut för SD-WAN?

– Den är tilltalande eftersom SD-WAN utgår från att man enkelt kan komma ut lokalt. Alla små och stora bolag använder sig i högre grad av molntjänster från olika leverantörer och tidigare har man varit tvungen att bära all sådan trafik till huvudkontoret men nu kan man gå ut lokalt.

– SD-WAN tillåter alltså att man har flera olika typer av upplänksalternativ. Man kan ha en fin förbindelse för all videotrafik, samtidigt som man har andra, lättare uppkopplingar för andra typer av arbeten.

– Det här var svårt att nå tidigare men med SD-WAN är det väldigt mycket enklare därför att vi har inbyggda funktioner för brandvägg, IPS:er och cloud-gatewayfunktioner i SD-WAN-routrarna. Det gör att vi kan styra vilka applikationer som nås lokalt och vilka som nås centralt. Företag kan alltså spara mycket pengar genom att låta bulktrafiken gå ut via en billig och lokal internetuppkoppling och även få redundans ifall någon av förbindelserna går ner. Det här erbjuds nu på flera plattformar i olika former. Alltifrån enklaste Meraki-lösning till vår mest avancerade ISR- och ASR-routrar.

5 april 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng