Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

När säkerhet stärker affären

Att sköta personuppgifter och annan känslig information är ett löpande arbete som kräver mycket uppmärksamhet. För bolag som väljer att gå hela vägen och göra en ISO-certifiering finns det konkurrensfördelar.

Text Tim Leffler Foto Adobestock 13 mars 2019 säkerhet

blond forskare tittar i provrör.jpg

– Min bedömning är att alla som hanterar personuppgifter bör ha ett ledningssystem för informationssäkerhet. Det skapar säkerhet och en ordning och reda som gör att man känner sig tryggare med att allt man hanterar sköts i enlighet med GDPR och andra lagar och förordningar. För vår del har det varit i form av att säkerhetsklassificera oss med ISO 27001, säger Thomas Cars, vd på Sence Research.

Känsliga data

Sence Research ägnar sig åt att skapa modeller för att bättre kunna följa upp hur läkemedel fungerar när de används i en klinisk vardag och i rutinsjukvården och startade sin verksamhet med utgångspunkt i en doktorsavhandling från Uppsala universitet.

I det bygget hanterar man mycket och ofta information som personuppgifter och företagshemligheter, som gör att säkerhetshanteringen hamnar högt på dagordningen.

Det är en fantastisk investering.

Thomas Cars , vd, Sence Research

– Jag arbetade tidigare på Stockholms läns landsting och var ofta i kontakt med forskargrupper som ville kunna ta del av sådan här information, och kände direkt att om vi skulle starta ett företag som ville analysera den här sortens uppgifter måste de ha ett förtroende för oss, säger Thomas Cars.

Mejl och forskningsinformation

Thomas Cars erfarenheter gjorde att man på Sence Research satte igång med sitt ledningssystem för informationssäkerhet redan under när företaget grundades, trots att man ännu inte hade några kunder. Valet föll på ISO 27001 – en internationell säkerhetsstandard för informationshantering.

Man kan säga att ISO 27001 fungerar som en checklista och ställer bland annat krav på att man systematiskt uppdaterar och ser om sina säkerhetsrutiner, och att man riskklassificerar sina datamängder i alltifrån mejl till forskningsinformation.

– Att följa den här standarden har gett oss en enorm trygghet, även om det har tagit tid och var mer omfattande än jag kanske trodde från början. En av utmaningarna är ju att inte slå av på takten när själva implementationen är i hamn, utan vara medveten om att det är ett löpande förbättringsarbete. Men det har aldrig varit någon fråga om att backa, säger Thomas Cars.

En konkurrensfördel

Än så länge är det inte mer än ett 80-tal företag i hela Sverige som använder ISO 27001-standarden. Men Thomas Cars tror att den siffran kommer att växa, delvis i ljuset av att medierapporteringen kring säkerhetshaveri på myndigheter och andra bolag har ökat. Dessutom kan ett införande ge konkurrensfördelar.

– Vi signalerar att även ett litet företag som vi hanterar den här typen av rigida säkerhetsledningssystem. Har man en gång samarbetat med någon med en sådan här standard vill man troligen fortsätta att göra det i andra upphandlingar eller liknande också. Det tror jag kommer göra att många få upp ögonen för ISO 27001 framöver. 

Vad har du för råd till någon som är intresserad av ISO 27001?

– Har man inte informationssäkerhetskunskap inom företaget bör man förstås ta hjälp av någon som kan. Även om vi har gjort mycket själva hade det aldrig gått utan konsultstöd. Och som med allt annat krävs det att man ger det tid. Bara en sån sak som att det finns 114 olika kontroller inkluderade i ramverket. Det tar en stund att tugga i sig, men det är en fantastisk investering.

 

Rekommenderad läsning

en röd bil kör ut från en parkering på en parkeringsplats med andra bilar.jpg
video

Easyparks säkra lösning

18 apr 2019 säkerhet

Easypark har över 7 miljoner användare i totalt 1 000 städer. Med så mycket information om enskilda personer krävs det att säkerhet är en självklar del i all utveckling. En stor hjälp i det arbetet är ramverken ISO och NIST.

polisbuss med blommor efter terrorattack på drottninggatan.jpg

Kritik mot datalagring

5 apr 2019 säkerhet

Regeringen har lagt en proposition i riksdagen om en ny reglering kring datalagring. Syftet är att underlätta brottsbekämpning. Men förslaget har redan fått kritik av internetleverantören Bahnhof.

militarhjalm.jpg

Säkert stöd vid upphandling

9 apr 2019 säkerhet

Upphandlingsmyndigheten har kommit ut med nytt stöd kring hur säkerhetsskydd kan användas i upphandlingar. Hjälpen kommer till följd av den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft i april 2019.

aborre i håv.jpg
video

MSB varnar för nätfiske

9 apr 2019 säkerhet

Nätfiske är den vanligaste orsaken till varför företag och myndigheter tar kontakt med MSB. Här krävs fortsatt utbildning och tvåfaktorsautentisering för att vi ska bli bättre på att skydda oss.

boras-centrum.jpg
video

Så säkrar Boråsregionen

18 sep 2019 säkerhet

För Boråsregionen är en stor del av arbetet en balansgång mellan kreativitet och säkerhet. Det gäller att skapa en bra kultur bland medarbetare och få alla att förstå vad som gäller för molntjänster, GDPR och inte minst, vad som är lagligt.

Matrjosjkadockor på rad.jpg
video

Ferguson om framtidens hot

24 apr 2019 säkerhet

Nätfisket ökar och vd-mejl riktas till allt fler personer i organisationen. I en framtid med 5G och en kraftig ökning av IoT behöver gamla skydd kompletteras för skydd mot till exempel fillösa attacker. 

 

boliden960640.jpg

Bolidens skydd mot hot

29 apr 2019 säkerhet

Norsk Hydro blev tidigare i år hackade av ransomwaret Lockergoga. Boliden, som delvis arbetar i samma bransch, skyddar sig genom att utbilda alla anställda, säkerhetsavdelningen är inblandad vid nya investeringar och det finns alltid en plan B.

två män på en häst och vagn ute på landsbyggden.jpg
video

Internet of humans

17 apr 2019 säkerhet

Med 50 miljarder uppkopplade saker är det viktigt att vi inte glömmer människorna. Alla måste utrustas med rätt kunskap för att kunna dra sitt strå till säkerhetsstacken. Det menar krominologen och säkerhetsexperten Giuseppe Mastromattei.

trojansk-hast.jpg

Största säkerhetshålen

18 apr 2019 säkerhet

Hela 77 procent saknar en beredskapsplan mot cyberattacker, och av de som har en plan så är det bara 54 procent som regelbundet testar den. Det visar en ny rapport från IBM Security.