Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Ett samarbete mellan IBM och Voister

En smartare it-nyhetssajt

Tre säkra steg med IBM

Ett bra it-skydd mot attacker som även följer varje transformation samt GDPR, kan kräva att man anställer minst tio personer. Med Security Operations Center som tjänst kan företag och organisationer avlastas i sitt säkerhetsarbete.

Text Tim Leffler Foto Adobestock, IBM 12 december 2018 säkerhet

– Problemet för många organisationer idag är att de måste skydda verksamheten och följa förordningar, samtidigt som de vill vara innovativa. Det är inte alltid så lätt att uppfylla dessa tre mål, och därför måste man prioritera vad man kan göra själv, och vad man kan låta andra göra, säger Mathias Ölander, Channel Manager på IBM Security i Sverige.

Tre drivkrafter

Mathias Ölander pekar på tre drivkrafter som ligger bakom den förhöjda uppmärksamheten och transformationen inom it-säkerhet. För det första tillkommer det löpande lagar som exempelvis säkerhetsskyddslagen, och förordningar som man måste förhålla sig till, där vi år 2018 har fått NIS-direktivet och GDPR, samtidigt som branschstandarder förnyas titt som tätt.

För det andra finns den kanske självklara aspekten att man vill skydda sin verksamhet, dels gentemot potentiella hot och rena hackerattacker, dels mot misstag i det vardagliga arbetet som kan förekomma, inte minst för att motverka att system ligger nere under längre perioder.

För det tredje drivs mycket av dagens affärsvärden av teknisk innovation. Data och hantering läggs i moln av olika slags, och då måste de interna systemen kopplas ihop med dessa på ett säkert sätt.

För att hantera alla dessa krav krävs det att man har en förmåga att upptäcka, reagera och åtgärda, och att man har en incidenthantering och ett sätt att förbättra sina system, menar Mathias Ölander.

– Att etablera ett så kallat Security Operations Center, SOC, är ett tillvägagångssätt för att handskas med de säkerhetsutmaningar vi står inför, och ett sätt att öka sin förmåga att upptäcka hot och etablera en incidenthantering. Använder man en tjänstebaserad SOC, finns möjlighet att skräddarsy en lösning, oavsett om man är en offentlig eller privat verksamhet, stora som små. Det viktigaste är inte vilken lösning man landar i, så länge man är överens om varför den ser ut som den gör, och i vilket syfte, säger Mathias Ölander.

Kompetensbrist

När analysföretaget Gartner årligen gör sina mätningar landar de i att en sådan här säkerhetsstrategi är värdefull, men att det är väldigt resurskrävande för enskilda företag och offentliga organisationer att bygga på egen hand.

Säkerhetsskyddslagen

Med säkerhetsskyddslagstiftningen menas säkerhetsskyddslagen (1996:627) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Med säkerhetsskydd avses:

  1. skydd mot brott som kan hota rikets säkerhet,
  2. skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet och
  3. skydd mot terrorism.

 

Lagstiftningen gäller i stort sett alla verksamheter inom Sveriges gränser, såsom kommuner, stora och små företag, myndigheter, och andra organisationer, som måste arbeta förebyggande för att förhindra spionage, terrorism och andra brott.

Källa: Datainspektionen

Det kan krävas att man som företag anställer tio eller fler personer för att hålla en SOC levande dygnet runt, med allt från processledare till vikarierande säkerhetsanalytikern, enligt Mathias Ölander.

– En vanlig variant är att en tjänsteleverantör står för övervaknings- och analysarbetet, medan organisationen, exempelvis kommunen, sedan får i uppgift att åtgärda på de bitarna där man från leverantörens håll har identifierat brister. Inte minst eftersom det ofta finns information i systemen som helt enkelt inte får lämna huset. Huvudsaken är att man vet vad man vill. Det finns exempel på organisationer som har tagit krafttag att logga all sin data, för att sedan radera den kort därefter. Då har man kanske inte riktigt förstått vikten av att behålla data för analyser, säger han.

Maskininlärning hjälper

Ett verktyg som används är Security Incident and Event Management, förkortat SIEM. Det är en analysplattform för säkerhetsdata där man bland annat loggar vilka användare som har tillgång till vad, vilken data som förs in och ut från olika system, med mera.

– Det finns många olika datatyper att mäta, och således en oerhörd mängd data att övervaka och analysera, dels var för sig, dels i ett större sammanhang. Därför använder IBM:s SIEM-plattform Qradar maskininlärning, som exempelvis kan hålla koll på om användarna Kalle och Lotta gör saker när de är inloggande som avviker från deras normala beteende, där alla analyser sker i realtid, säger Mathias Ölander.  

mathias p ölander.jpg

Mathias P Ölander

Vad håller kunderna vakna om natten?

– Tyvärr är det inte tillräckligt många som sover dåligt. Orsaken är att de helt enkelt inte vet om vilka säkerhetsbrister de faktiskt har eller att de redan blivit utsatta för en attack. En SOC ger typiskt insikt om brister man inte visste att man har och man upptäcker attacker som tidigare inte märktes. Sen kommer utmaningen i att upphandla SOC från en tjänsteleverantör, eftersom man sällan har kunskap om hur det går till. Ett bra sätt att börja är helt enkelt att prova genom att sätta upp en prototyp i begränsad storlek och under en begränsad tidsperiod, och lära sig av experter, det vill säga en tjänsteleverantör.

Rekommenderad läsning

livboj ligger på vattenytan.jpg
voister paper - ibm siem

IBM hindrar WannaCry

18 dec 2019 säkerhet

Antalet cyberattacker ökar snabbt mot kommuner, regioner och annan samhällskritisk verksamhet. I regel tar det 279 dagar att upptäcka och hantera ett dataintrång. IBM:s it-säkerhetsplattform ger ett förebyggande skydd mot cyberattacker.

folk åker fartfyld berg-o-dalbana.jpg
video
Ett samarbete mellan Trend Micro och Voister

Sitt säkert med SOC

7 sep 2018 säkerhet

En stabil och proaktiv it-säkerhet är prio för alla bolag och organisationer. Med Security Operations Center, SOC, analyseras it-infrastrukturen utifrån ett säkerhetsperspektiv och företag får koll på eventuella hot. Nu finns också möjligheten att köpa SOC som tjänst.

trendmicro-native.jpg
video
Ett samarbete mellan Trend Micro och Voister

Virtuell patchning räddare i nöden

7 jan 2019 säkerhet

Det är en utmaning att hinna patcha om för att täppa till sårbarheter och säkerhetshål. Virtuell patchning från Trend Micro läker såren temporärt, så att företag och organisationer följer sina säkerhetspolicys och samtidigt sparar pengar.

gdpr-25-maj-folk-people.jpg
video
Ett samarbete mellan Trend Micro och Voister

Så säkrar du O365

5 mar 2018 säkerhet

Över 90 procent av alla ransomwareattacker sker via mejl. Office 365 har ett inbyggt skydd men för att säkra sig ytterligare behöver det skyddet kompletteras. Nu finns det möjlighet att via Cloud App Security for Office 365 testa om det finns skadlig kod i mejlen.

Hp-sureview.jpg
video
Ett samarbete mellan HP och Voister

Säkraste skärmen från HP

10 maj 2019 säkerhet

I takt med allt fler aktivitetsbaserade kontor ökar också behovet av skydd mot visuell hacking av känslig information. HP Sure View är en extern bildskärm i full storlek med inbyggt sekretessfilter ett knapptryck bort.

poliskortege.jpg
video
Ett samarbete mellan Veritas och Voister

Veritas skapar säkra moln

10 jun 2019 säkerhet

Veritas SaaS Backup skyddar din data i molnet från malware och oavsiktliga dataförluster. Verktyget passar Office 365, G-Suite och Salesforce. Implementeringen tar bara några minuter och ingen hårdvara behövs. 

trojansk-hast.jpg

Största säkerhetshålen

18 apr 2019 säkerhet

Hela 77 procent saknar en beredskapsplan mot cyberattacker, och av de som har en plan så är det bara 54 procent som regelbundet testar den. Det visar en ny rapport från IBM Security.

klientskydd-960640.jpg
video
Ett samarbete mellan F-Secure och Voister

Autoskydd mot skadlig kod

6 sep 2019 säkerhet

Hela 80 procent av all skadlig kod hittar sig in genom ouppdaterade program. Med patchhantering och Software Updater så uppdateras dina enheter automatiskt. Klient- och serverskydd som tjänst har inga långa avtalstider och du betalar bara för det du använder. 

slottsvakter i stockholm.jpg
voister paper - ibm privileged access management

Så säkras superanvändaren

15 nov 2019 säkerhet

Enligt MSB:s kommande vägledning är skyddet av privilegierade konton helt avgörande mot cyberattacker. Med IBM:s Privileged Access Management-plattform kan varje organisation överträffa de högsta säkerhetskraven.