Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Så skyddar sig skolan

Å ena sidan är tillgången till datorer och plattor en förutsättning för elevernas utbildning i ett allt mer digitalt klassrum. Å andra sidan behöver skolan kunna skydda sin stora investering om olyckan är framme. Skolverkets chefsjurist Sara Andersson har några goda råd på vägen.

Text anne hammarskjöld Foto adobestock 6 december 2018 it i skolan

fundersam-tonarstjej-med-hoodie.jpg

– Vi har ingen statistik men vet givet den mängd kontakter vi har med skolorna att det inte är helt ovanligt att datorer och plattor kommer till skada eller försvinner när elever lånar dem. Jag vill också säga att vi har en väldig respekt och förståelse för vilka utmaningar detta innebär för skolorna, säger Sara Andersson, avdelningschef på Skolverkets avdelning för juridik.

Enligt skollagen får en kommun eller fristående huvudman vid lånetillfället inte avtala om att elever eller målsmän i förväg tar ett ekonomiskt ansvar för digitala enheter, till exempel datorer och läsplattor, som är en förutsättning för att kunna ta del av undervisningen. Det gäller även kostnader som självrisk om något skulle hända. Det blir en indirekt avgift och undervisningen ska ju vara avgiftsfri.

Förebygg med information

Skolan får och bör inskärpa hos elev och vårdnadshavare att det innebär ett ansvar att låna dyr utrustning och att det just rör sig om ett lån.

sara andersson , chefsjurist på skolverket

Sara Andersson betonar vikten av ett förebyggande informationsarbete för att minska risken för framtida problem.

– Skolan får och bör inskärpa hos elev och vårdnadshavare att det innebär ett ansvar att låna dyr utrustning och att det just rör sig om ett lån. Det går också bra att ha ett tydligt låneavtal som betonar vikten av försiktighet och vilket ansvar det innebär. Till exempel att inte låna ut datorn till andra och att förvara den i ett låst elevskåp när den inte används, säger hon och fortsätter:

– Mitt förslag är att samla elever och vårdnadshavare för att informera om vilka regler som gäller för lånet. Det är bra att lämna över dokument som anger vilket ansvar och vilka åtaganden som lånet för med sig. Det behövs dock rent formellt inget signerat avtal för att senare kräva skadestånd om det trots allt blir aktuellt.

Provas i domstol

Om en dator eller platta har skadats eller försvunnit på grund av slarv eller oaktsamhet har skolan möjlighet att kräva eleven eller vårdnadshavaren på ersättning. Men då ska frågan prövas på civilrättslig grund.

– Om eleven vägrar betala har huvudmannen möjlighet att driva ärendet i domstol. I skadeståndsfrågor finns en vedertagen praxis för hur bevisläget utvärderas. Vid skada är det viktigt att kunna hävda att eleven varit oaktsam och kunna påvisa att eleven till exempel inte låst sitt skåp där enheten förvaras.

Enligt skadeståndslagen ska skolan kontakta vårdnadshavaren även om det är eleven som eventuellt är skyldig att betala för skador på skolans egendom. Om familjen har en ansvarsförsäkring är utgångspunkten att hela beloppet ska betalas oavsett barnets ålder. Det går inte att kräva skadestånd vid en ren olyckshändelse.

Vidare är det inte möjligt att kräva kollektivt skadestånd av elever när man inte vet vem som orsakat en skada. För att kunna utkräva skadestånd ska det vara utrett och säkerställt vem som orsakat skadan. I dagsläget har frågan inte provats i domstol.

Rekommenderad läsning

tjej vinkar till en datorskärm hemma.jpg

Utökad fjärrundervisning

22 nov 2018 it i skolan

Skolverket föreslår nu i en rapport till regeringen att fjärrundervisning bör tillåtas i fler ämnen än vad som tillåts i nuvarande reglering.

blandade-bokstaver.jpg

Lösning för läsning

11 dec 2018 it i skolan

Att lära sig läsa och skriva är bland de viktigaste färdigheter som skolan ska förmedla till barn och unga. Tyvärr ser verkligheten väldigt annorlunda ut men det finns digitala hjälpmedel som rätt använda kan bidra till mer inkluderande och individanpassad undervisning.

glada barn på rad.jpg
video

SKL:s plan snart klar

11 mar 2019 it i skolan

Inom kort lämnas handlingsplanen för skolans digitalisering till regeringen. För att lyckas med det kommande arbetet krävs att skolans aktörer inte bara pekar på varandra utan tar ansvar och samarbetar.

engelska-larare-i-skelleftea.jpg

Lärare väljer Skellefteå

31 okt 2018 it i skolan

I samband med edtech-mässan Bett i London gjorde Skellefteå kommun en satsning på rekrytering av utländska lärare. Lyckan står den djärve bi och till höstens terminsstart fanns nykomlingarna på plats.

en flicka i förgrunden som tittar mot en lärare utanför kameran; andra barn i bakgrunden.jpg

Skolan söker standard

10 jul 2018 it i skolan

För att underlätta inköp av digitala verktyg till skolan behövs standarder och styrning. Det menar bland annat skolchefen i Skellefteå kommun. Därför välkomnas SKL:s kommande handlingsplan av alla i branschen med öppna armar.

fem-personer-i-samtal-pa-rad.jpg

SKL:s råd för skolan

1 nov 2018 it i skolan

Nu erbjuder SKL ytterligare ett digitalt rådslag där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering. Rådslaget mellan den 30 oktober och 12 november lyfter upp konkreta frågor om bland annat digital kompetens.

tva-skolbarn-med-padda-i-biblioteket.jpg

KTH:s guide för rektorer

3 apr 2018 it i skolan

Det finns många frågor om hur lärare och rektorer kan bidra till skolans digitalisering. Nu kommer svaren samlade i en handbok skriven av tre forskare på KTH.

elever-vantar-pa-prov-i-skolam.jpg

SKL:s guide till digitala prov

10 apr 2018 it i skolan

I höst genomförs det första steget i digitaliseringen av de nationella proven och frågorna är många från skolorna. Därför arbetar SKL tillsammans med Skolverket och Swedish EdTech Industry med en vägledning som ska vara klar under våren.

unga elever tittar i sina mobiltelefoner.jpg

Ta makten över elevernas data

15 okt 2018 it i skolan

Mycket av all data som samlas in i skolor finns hos externa leverantörer. Det innebär att det kan vara tidsödande och krångligt för skolledning eller pedagoger att få tillgång till informationen men det finns verktyg som enkelt sammanställer datan.