Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Så skyddar sig skolan

fundersam-tonarstjej-med-hoodie.jpg

Å ena sidan är tillgången till datorer och plattor en förutsättning för elevernas utbildning i ett allt mer digitalt klassrum. Å andra sidan behöver skolan kunna skydda sin stora investering om olyckan är framme. Skolverkets chefsjurist Sara Andersson har några goda råd på vägen.

– Vi har ingen statistik men vet givet den mängd kontakter vi har med skolorna att det inte är helt ovanligt att datorer och plattor kommer till skada eller försvinner när elever lånar dem. Jag vill också säga att vi har en väldig respekt och förståelse för vilka utmaningar detta innebär för skolorna, säger Sara Andersson, avdelningschef på Skolverkets avdelning för juridik.

Enligt skollagen får en kommun eller fristående huvudman vid lånetillfället inte avtala om att elever eller målsmän i förväg tar ett ekonomiskt ansvar för digitala enheter, till exempel datorer och läsplattor, som är en förutsättning för att kunna ta del av undervisningen. Det gäller även kostnader som självrisk om något skulle hända. Det blir en indirekt avgift och undervisningen ska ju vara avgiftsfri.

Förebygg med information

Skolan får och bör inskärpa hos elev och vårdnadshavare att det innebär ett ansvar att låna dyr utrustning och att det just rör sig om ett lån.

sara andersson , chefsjurist på skolverket

Sara Andersson betonar vikten av ett förebyggande informationsarbete för att minska risken för framtida problem.

– Skolan får och bör inskärpa hos elev och vårdnadshavare att det innebär ett ansvar att låna dyr utrustning och att det just rör sig om ett lån. Det går också bra att ha ett tydligt låneavtal som betonar vikten av försiktighet och vilket ansvar det innebär. Till exempel att inte låna ut datorn till andra och att förvara den i ett låst elevskåp när den inte används, säger hon och fortsätter:

– Mitt förslag är att samla elever och vårdnadshavare för att informera om vilka regler som gäller för lånet. Det är bra att lämna över dokument som anger vilket ansvar och vilka åtaganden som lånet för med sig. Det behövs dock rent formellt inget signerat avtal för att senare kräva skadestånd om det trots allt blir aktuellt.

Provas i domstol

Om en dator eller platta har skadats eller försvunnit på grund av slarv eller oaktsamhet har skolan möjlighet att kräva eleven eller vårdnadshavaren på ersättning. Men då ska frågan prövas på civilrättslig grund.

– Om eleven vägrar betala har huvudmannen möjlighet att driva ärendet i domstol. I skadeståndsfrågor finns en vedertagen praxis för hur bevisläget utvärderas. Vid skada är det viktigt att kunna hävda att eleven varit oaktsam och kunna påvisa att eleven till exempel inte låst sitt skåp där enheten förvaras.

Enligt skadeståndslagen ska skolan kontakta vårdnadshavaren även om det är eleven som eventuellt är skyldig att betala för skador på skolans egendom. Om familjen har en ansvarsförsäkring är utgångspunkten att hela beloppet ska betalas oavsett barnets ålder. Det går inte att kräva skadestånd vid en ren olyckshändelse.

Vidare är det inte möjligt att kräva kollektivt skadestånd av elever när man inte vet vem som orsakat en skada. För att kunna utkräva skadestånd ska det vara utrett och säkerställt vem som orsakat skadan. I dagsläget har frågan inte provats i domstol.

6 december 2018 Uppdaterad 1 februari 2019 Reporter anne hammarskjöld it i skolan Foto adobestock

Rekommenderad läsning

Digitala Nationella Prov Schremsii

Schrems II försenar DNP ytterligare

5 maj 2021 digit

Schrems II-domen försenar införandet av digitala nationella prov i upp till 2,5 år. Anledningen är att proven måste hantera personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR, men Skolverkets leverantör har sin provplattform i Storbritannien. 

Gult Trafikljus Mot Blå Himmel

Digitala nationella prov försenas

2 mar 2021 säkerhet

Plattformen som de digitala nationella proven ska ligga på uppfyller inte de juridiska kraven för skydd av personuppgifter. Nu skjuts därför både proven och testverksamheten upp.

Apple 1

Apple och framtiden

24 nov 2020 digit

Steve Wozniak, medgrundare av Apple, misstror datorer som är för stora för att kasta ut genom ett fönster och menar att dagens stängda teknik förhindrar innovationer. Det och mycket annat hann Apple-legendaren säga i sitt keynotepass under Internetdagarna. 

Enköpingskylt På Enköping Järnvägsstation

Mot digitala nationella prov

22 okt 2020 it i skolan

Sankt Illianskolan i Enköping är en av testskolorna inför införandet av digitala nationella prov. Ett bra samarbete mellan kommunens it-avdelning och skolan är nyckeln till framgång. Det menar it-samordnare Stefan Weber.

tjej sitter på marken med dator och är glad.jpg

Välfärdsteknik hyllas

23 mar 2020 digit

En bra bit över hälften av medarbetarna inom välfärdssektorn är positiva till en ökad digitalisering på arbetsplatsen. Det visar en ny rapport från SKR.

tant står mot lila bakgrund och ser glad ut.jpg
video

Digitalt vårdhem från start

18 mar 2020 digit

Östra Göinge kommun bygger för framtiden. Bland annat i form av ett vårdhem förberett för digitala tjänster, som kommer att underlätta både för boende och för medarbetarna.

kvinna-i-bilverkstad.jpg

Skolan som ger jobb

5 feb 2020 it i skolan

Ett tätt samarbete med kommuner och företag gör att Lärandegruppen kan erbjuda jobbgaranti direkt efter gymnasiet. Planen framöver är att använda big data för ett ännu mer individuellt lärande och kunna sätta in extra insatser tidigt. 

benen syns på tre barn som sitter på mur med dator.jpg

SKR kräver ersättning

31 jan 2020 it i skolan

Staten bör ersätta kommuner och privata aktörer för deras kostnader i samband med införandet av digitala nationella prov. Enligt SKR kommer annars investeringarna äta upp andra viktiga satsningar i skolan.

flicka hänger i ett rep och tittar i kameran och ler.jpg
video

Mer moln i Lund

4 sep 2019 it i skolan

Rätt tekniska förutsättningar kombinerat med ett molnbaserat lärande har varit Lunds recept för att bygga en skola för framtiden. Det menar Viveca Dahl, utbildningschef i Lunds kommun.