Så skyddar sig skolan

fundersam-tonarstjej-med-hoodie.jpg

Å ena sidan är tillgången till datorer och plattor en förutsättning för elevernas utbildning i ett allt mer digitalt klassrum. Å andra sidan behöver skolan kunna skydda sin stora investering om olyckan är framme. Skolverkets chefsjurist Sara Andersson har några goda råd på vägen.

– Vi har ingen statistik men vet givet den mängd kontakter vi har med skolorna att det inte är helt ovanligt att datorer och plattor kommer till skada eller försvinner när elever lånar dem. Jag vill också säga att vi har en väldig respekt och förståelse för vilka utmaningar detta innebär för skolorna, säger Sara Andersson, avdelningschef på Skolverkets avdelning för juridik.

Enligt skollagen får en kommun eller fristående huvudman vid lånetillfället inte avtala om att elever eller målsmän i förväg tar ett ekonomiskt ansvar för digitala enheter, till exempel datorer och läsplattor, som är en förutsättning för att kunna ta del av undervisningen. Det gäller även kostnader som självrisk om något skulle hända. Det blir en indirekt avgift och undervisningen ska ju vara avgiftsfri.

Förebygg med information

Skolan får och bör inskärpa hos elev och vårdnadshavare att det innebär ett ansvar att låna dyr utrustning och att det just rör sig om ett lån.

sara andersson, chefsjurist på skolverket

Sara Andersson betonar vikten av ett förebyggande informationsarbete för att minska risken för framtida problem.

– Skolan får och bör inskärpa hos elev och vårdnadshavare att det innebär ett ansvar att låna dyr utrustning och att det just rör sig om ett lån. Det går också bra att ha ett tydligt låneavtal som betonar vikten av försiktighet och vilket ansvar det innebär. Till exempel att inte låna ut datorn till andra och att förvara den i ett låst elevskåp när den inte används, säger hon och fortsätter:

– Mitt förslag är att samla elever och vårdnadshavare för att informera om vilka regler som gäller för lånet. Det är bra att lämna över dokument som anger vilket ansvar och vilka åtaganden som lånet för med sig. Det behövs dock rent formellt inget signerat avtal för att senare kräva skadestånd om det trots allt blir aktuellt.

Provas i domstol

Om en dator eller platta har skadats eller försvunnit på grund av slarv eller oaktsamhet har skolan möjlighet att kräva eleven eller vårdnadshavaren på ersättning. Men då ska frågan prövas på civilrättslig grund.

– Om eleven vägrar betala har huvudmannen möjlighet att driva ärendet i domstol. I skadeståndsfrågor finns en vedertagen praxis för hur bevisläget utvärderas. Vid skada är det viktigt att kunna hävda att eleven varit oaktsam och kunna påvisa att eleven till exempel inte låst sitt skåp där enheten förvaras.

Enligt skadeståndslagen ska skolan kontakta vårdnadshavaren även om det är eleven som eventuellt är skyldig att betala för skador på skolans egendom. Om familjen har en ansvarsförsäkring är utgångspunkten att hela beloppet ska betalas oavsett barnets ålder. Det går inte att kräva skadestånd vid en ren olyckshändelse.

Vidare är det inte möjligt att kräva kollektivt skadestånd av elever när man inte vet vem som orsakat en skada. För att kunna utkräva skadestånd ska det vara utrett och säkerställt vem som orsakat skadan. I dagsläget har frågan inte provats i domstol.

6 december 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i skolanFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng