Ett samarbete mellan Nutanix och Voister

Noll nertid med Nutanix

Nutanix var först ut med hyperkonvergerat och erbjuder lösningar till små och stora organisationer. Med ett självläkande system som löpande hanterar uppdateringar har Nutanix en lösning som kan växa med verksamheten.

– Våra kunder behöver ingen egen specialistkompetens om lagring eller servrar utan allt sköts från Nutanix gränssnitt, och vår hyperkonvergerade lösning fungerar på i princip alla ledande tillverkares hårdvara i it-branschen, säger Peter Eriksson, senior systemingenjör på Nutanix.

Sprungna ur Google

Idag väljer bland annat tung industri som LKAB och SSAB och även offentlig sektor samt kommuner Nutanix. Bolagets devis är att vem som helst som vill tänka stort, kan börja litet och att all den server- och containerlast som företag har idag kan packas ihop i mjukvaran.

Enligt Peter Eriksson var Nutanix först med att mynta begreppet hyperkonvergerat och Nutanix har varit ledande att föra branschen kring hyperkonvergerade lösningar framåt.

Bolaget har varken kommit från lagring- eller serverhållet, utan från ”Google-hållet”, som Peter Eriksson uttrycker det, vilket innebär att hela tiden mjukvara och en molnlik upplevelse har stått i fokus.

– Vi har valt att slå ihop de tre viktigaste delarna, det vill säga lagring, lagringsnät, och servrarna, till en enda virtualiserad mjukvarulåda. Det gjorde oss unika när vi skapade konceptet hyperkonvergerade system för snart tio år sedan, säger han.

Flera nivåer av säkerhet

En av de största fördelarna med Nutanix hyperkonvergerade lösning är att det är ett redundant och självläkande system, ett så kallat kluster. Om en del av hårdvaran går sönder, oavsett om det är en hårddisk, en cpu eller en hel server, eller flera servrar i en större miljö, är det inte hela världen eftersom all information finns på flera platser och klustret självläker tillbaka till ett redundant och säkert läge.

I Nutanix mjukvara finns normalt en överkapacitet i systemet som gör att inget riskeras att gå förlorat om något behöver bytas ut. Och på det en intelligens som hanterar och fördelar datan så att det blir en jämn spridning, oavsett hur många servrar det handlar om.

– Tanken är att du ska kunna leva kvar i vår lösning utan att bli påverkad när miljön växer eller vid stora migreringsprojekt av hårdvaran, säger Peter Eriksson.

Tid på annat

En av de viktigaste poängerna med hyperkonvergerade lösningar är att frigöra tid för tekniker och annan it-personal. Idag går mycket tid för många åt till att både drifta och uppdatera olika system. Ofta är det också så att it-personal kan lite om väldigt många olika delar, snarare än att de är specialiserade på exempelvis servrar eller lagring.

Nutanix packar ihop samtliga av dessa lager till ett användargränssnitt som blir enkelt för den ansvariga att sköta.

– Ett stort bekymmer brukar vara att uppdateringar i olika enskilda delar i en it-miljö påverkar andra delar, vilket kan göra att program samt funktioner slutar att fungera bra tillsammans efter en patchning eller uppdatering. Det sköter vårt system. Det enda du som tekniker behöver göra är att enkelt klicka på det du vill göra och det som föreslås, utan att behöva bekymra dig över konsekvenserna. Jag har aldrig mött en tekniker som har alldeles för lite att göra. Det vanliga är väl tvärtom, och det är deras arbete vi vill underlätta, säger Peter Eriksson.

19 december 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng