Ett samarbete mellan Veritas och Voister

Sveaskog rensar upp med Veritas

björnunge står på en död tall på marken i solen.jpg

Ett effektivt GDPR-arbete och mindre backup- och lagringskostnader. Det blev resultatet när Sveaskog satsade på Veritas Data Insight och Enterprise Vault. Nu har Sveaskog tagit bort drygt en tredjedel av tidigare sparad data. 

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ett av staten helägt aktiebolag. Storleken på verksamheten innebär också en hel del data, vilket innebär att lagrings- och backupkostnaderna har stigit i och med att information aldrig försvunnit utan bara fortsatt lagras. Det ville Sveaskog få en ändring på och därför investerade de i början av 2018 i Veritas Data Insight och Enterprise Vault.

– Data Insight gör den första genomlysningen och klassificeringen av datat. Den scannar genom filservrarna, åldersklassificerar den och tillsammans med Enterprise Vault får vi en livscykelhantering på vår data, säger Fredrik Lind, förändringsledare på Sveaskog.

Principen som använts är enkel, om en fil inte har ändrats de senaste tre åren så arkiveras den och ligger därefter orörd i det sökbara arkivet i ytterligare två år innan den permanent tas bort. Som en engångsinsats genomfördes också en rensning som innebar att filer som varit orörda i mer än fem år flyttades till arkivet och där sparades i två månader för att sedan raderas.

Sparat 35 procent av utrymmet

I samband med förändringen så informerade de också användarna om vad som kommer att ske, så att alla skulle hinna komma åt sina filer i tid ifall de saknade något.

– Genom detta så har vi fått snurr på vår data, inget ligger och skräpar för evigt. Redan har 35 procent av vårt diskutrymme antingen hamnat i arkivet eller försvunnit helt, vilket på sikt självklart kommer leda till minskade kostnader för lagring och backup.

I och med GDPR:s inträde i somras kom också kravet på att man måste ha koll på sin ostrukturerade data och om det finns några personuppgifter. Sveaskog hjälp av Enterprise Vault, vilket är ett verktyg som går ännu mer på djupet än Data Insight. Enterprise Vault scannade igenom alla filer och taggade dem enligt tre olika nivåer beroende på hur mycket personuppgifter de innehöll. 

– Den informationen sattes sedan i händerna på juridikavdelningen som fick titta igenom ifall vi hade personuppgifter på fel ställe. Det arbetet är klart nu och vårt GDPR-arbete har förenklats väldigt mycket genom Veritas verktyg. 

Funkar även i molnet

Men än är det förmodligen inte slut på arbetet. Veritas har lösningar som ger möjlighet att granska filer i molnet och inte bara i lokala filservrar. 

– Vi har i nuläget valt att inte gå vidare med det, utan avvaktar utvecklingen inom området ett tag. Men vi får se, någon gång kanske vi även låter Veritas scanna våra Sharepoint och Onedrive-miljöer, avslutar Fredrik Lind.

3 september 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng