Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Slaget om cybersäkerhet

kamoflagemalad-soldat.jpg

Frågan om Sveriges förmåga att bemöta och hindra cyberattacker ligger högt på agendan för försvarsminister Peter Hultqvist. Ett brett samarbete mellan försvaret och SÄPO och internationella samarbeten med namngivna och hemliga partners är exempel på insatser för att vinna kriget om säkerheten.

– Cyberattacker utgör ett allvarligt hot mot samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden. Vi i Sverige utsätts för 100 000 cyberattacker årligen av olika grad. Därför utvecklar och förstärker regeringen tillsammans med Försvarsmakten och FRA ett försvar mot dessa attacker inom ramen för totalförsvaret, genom att låta Försvarsmakten aktivt arbeta med att identifiera hotande verksamheter, öka detekteringsförmågan och arbeta med aktiva operationer, säger försvarsminister Peter Hultqvist under ett seminarium i Almedalen.

Enligt Peter Hultqvist har försvarsmakten redan idag den kompetens som krävs för alla typer av nätverks- och dataoperationer och nu förstärks det ytterligare.

– Jag vill understryka att vårt cyberförsvar byggs på en nära samverkan mellan Försvarsmakten och FRA, och sedan april förra året har även Säkerhetspolisen vävts in i detta samarbete.

Eftersom många av de digitala lösningar som används och utvecklas är framtagna av den privata sektorn, blir det viktigt att det offentliga och det privata samverkar i dessa säkerhetsfrågor i takt med att vår välfärd och vårt välstånd vilar mer och mer på digitala grunder, menar Peter Hultqvist.

Internationellt samarbete

Försvarsministern tycker att det även krävs en internationell samverkan för att kunna försvara sig mot alla befintliga hot. Här finns redan ett initiativ kring samarbete inom EU där nio länder i dagsläget ingår, men inte Sverige.

– Det är i grunden ett positivt initiativ som vi som vi följer. Huruvida vi kommer fram till att vi ska ingå på ett eller annat sätt är något vi får ta i framtiden. Hur och vilka Sverige i nuläget samarbetar med  i dessa frågor, och på vilket sätt vår aktiva förmåga till försvar fungerar, är något jag inte kan gå in på närmare.

I en del andra länder finns så kallade cyber-värnpliktiga och Peter Hultqvist anser att det är Försvarsmakten som avgör om ett sådant behov finns i Sverige. 

 

9 augusti 2018 Uppdaterad 7 september 2018 Reporter Tim Leffler säkerhet Foto adobestock

Rekommenderad läsning

Sverige Säkerhet

Start för cybercenter

10 dec 2020 säkerhet

Nu är det klart att Sverige får ett cybersäkerhetscenter. Regeringen ger i uppdrag till Säpo, FRA, MSB och Försvarsmakten att inrätta centret som ska förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

ansikten-personer-960640.jpg

Nya direktiv om igenkänning

3 feb 2020 digit

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har nu tagit fram nya direktiv som ska tydliggöra och vägleda användningen av kamerabevakning och ansiktsigenkänning. 

cloudactfrihetsgudinnan.jpg

Inga problem med Cloud Act

5 jul 2019 säkerhet

När Cloud Act trädde i kraft förkunnade Esam att den amerikanska lagen kan utgöra sekretessproblem. Nu menar Microsoft, SKL och advokat Caroline Olstedt Carlström att utlåtandet var drastiskt och att Cloud Act inte innebär några ökade risker för offentlig sektors molninvesteringar.

ett barns hand drar en leksaksbil på stranden.jpg

Regeringen säkrar 5G

6 maj 2019 säkerhet

Regeringen ger nu Post- och Telestyrelsen i uppdrag att göra en riskanalys för kommande svenska 5G-nät. Det sker i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer. 

stridsvagn-i-terrangen.jpg

Kravet på ny säkerhetsskyddslag

2 apr 2019 säkerhet

Den nya säkerhetsskyddslagen förtydligar kraven på skydd för både privat och offentlig verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten är tillsynsmyndigheter där alla berörda kan få stöd och råd hur de ska agera.

svensk-soldat.jpg

Bli en cybersoldat

16 jan 2019 säkerhet

Försvarsmakten startar ett pilotprojekt där 30 värnpliktiga ska utbildas till cybersoldater. Samtidigt meddelar Säkerhetspolisen att deras nationella samarbeten ska stärkas, på grund av allt fler cyberattacker mot Sverige. 

soldat-ovar-skytte-med-automatvapen.jpg

Hemläxa för FRA-lag

19 dec 2018 säkerhet

En utredning på uppdrag av Försvarsdepartementet har tagit fram förslag till nya lagar och förordningar som ska reglera hur Försvarsmakten och FRA, Försvarets Radioanstalt, får hantera personuppgifter. Nu efterlyser Datainspektionen en mer ingående analys av hur detta påverkar skyddet av den personliga integriteten.

tva-robotar-som-pratar-med-varandra.jpg

EU lyfter AI

6 nov 2018 säkerhet

Europas satsningar på digital utveckling med fokus på AI ligger EU:s ministerråd för konkurrenskraft varmt om hjärtat. Redan i år lanseras en handlingsplan för AI, som ska gälla fram till 2025. Ökad cybersäkerhet och industrins konkurrenskraft är Sveriges fokusområden.

EU-terror-ny-lag-960640.jpg

EU:s nya krafttag mot terror

22 aug 2018 säkerhet

EU överväger att införa nya lagar som kommer att tvinga techbolag, som exempelvis Facebook, Twitter och Youtube, att ta bort terroristprogaganda från sina plattformar.