Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Slaget om cybersäkerhet

Frågan om Sveriges förmåga att bemöta och hindra cyberattacker ligger högt på agendan för försvarsminister Peter Hultqvist. Ett brett samarbete mellan försvaret och SÄPO och internationella samarbeten med namngivna och hemliga partners är exempel på insatser för att vinna kriget om säkerheten.

Text Tim Leffler Foto adobestock 9 augusti 2018 säkerhet

kamoflagemalad-soldat.jpg

– Cyberattacker utgör ett allvarligt hot mot samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden. Vi i Sverige utsätts för 100 000 cyberattacker årligen av olika grad. Därför utvecklar och förstärker regeringen tillsammans med Försvarsmakten och FRA ett försvar mot dessa attacker inom ramen för totalförsvaret, genom att låta Försvarsmakten aktivt arbeta med att identifiera hotande verksamheter, öka detekteringsförmågan och arbeta med aktiva operationer, säger försvarsminister Peter Hultqvist under ett seminarium i Almedalen.

Enligt Peter Hultqvist har försvarsmakten redan idag den kompetens som krävs för alla typer av nätverks- och dataoperationer och nu förstärks det ytterligare.

– Jag vill understryka att vårt cyberförsvar byggs på en nära samverkan mellan Försvarsmakten och FRA, och sedan april förra året har även Säkerhetspolisen vävts in i detta samarbete.

Eftersom många av de digitala lösningar som används och utvecklas är framtagna av den privata sektorn, blir det viktigt att det offentliga och det privata samverkar i dessa säkerhetsfrågor i takt med att vår välfärd och vårt välstånd vilar mer och mer på digitala grunder, menar Peter Hultqvist.

Internationellt samarbete

Försvarsministern tycker att det även krävs en internationell samverkan för att kunna försvara sig mot alla befintliga hot. Här finns redan ett initiativ kring samarbete inom EU där nio länder i dagsläget ingår, men inte Sverige.

– Det är i grunden ett positivt initiativ som vi som vi följer. Huruvida vi kommer fram till att vi ska ingå på ett eller annat sätt är något vi får ta i framtiden. Hur och vilka Sverige i nuläget samarbetar med  i dessa frågor, och på vilket sätt vår aktiva förmåga till försvar fungerar, är något jag inte kan gå in på närmare.

I en del andra länder finns så kallade cyber-värnpliktiga och Peter Hultqvist anser att det är Försvarsmakten som avgör om ett sådant behov finns i Sverige. 

 

Rekommenderad läsning

flygplan-lamnar-arlanda.jpg

MSB släcker cyberbränder

23 jul 2018 säkerhet

I takt med att samhällskritiska funktioner som järnväg och elnät privatiseras förändras också kraven på säkerhet för offentliga och privata aktörer men lika viktigt är insatser för cybersäkerhet. Det menar Dan Eliasson, generaldirektör på MSB som nu tar NIS-direktivet till hjälp för att utveckla en sådan funktion. 

msb-tar-fram-handlingsplan.jpg

Handlingsplan för cybersäkerhet

18 jul 2018 säkerhet

Nu ska arbetet med Sveriges cybersäkerhet effektiviseras ytterligare när sju tunga myndigheter ska ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. MSB har det sammanhållande ansvaret för regeringens initiativ. 

akutpersonal-springer-pa-sjukhus.jpg

Landstingen lär av Wannacry

16 aug 2018 säkerhet

Wannacry och Petya haft det goda med sig att det offentliga Sveriges intresse för cybersäkerhet ökat. Nu går utvecklingen mot att kommuner och landsting i allt högre grad samarbetar för att säkra sin kritiska verksamhet. Som stöd för arbetet mot cyberterror kommer snart en åtgärdsplan från SKL och MSB.

soldat-ovar-skytte-med-automatvapen.jpg

Hemläxa för FRA-lag

19 dec 2018 säkerhet

En utredning på uppdrag av Försvarsdepartementet har tagit fram förslag till nya lagar och förordningar som ska reglera hur Försvarsmakten och FRA, Försvarets Radioanstalt, får hantera personuppgifter. Nu efterlyser Datainspektionen en mer ingående analys av hur detta påverkar skyddet av den personliga integriteten.

EU-terror-ny-lag-960640.jpg

EU:s nya krafttag mot terror

22 aug 2018 säkerhet

EU överväger att införa nya lagar som kommer att tvinga techbolag, som exempelvis Facebook, Twitter och Youtube, att ta bort terroristprogaganda från sina plattformar.

kvinna-i-stridsledningscentral.jpg

FRA letar utanför lådan

30 jul 2018 säkerhet

Det behövs en ny rekryteringsbas för att säkra framtidens behov av kompetens inom cybersäkerhet. Fler kvinnliga kandidater, rätt inställning före formella meriter och nya utbildningar kan bidra till att fylla en talangpool för bemanning av känsliga uppdrag. 

dala hästar i olika färger och storlekar på rad.jpg

It-hoten i Sverige

3 jul 2018 säkerhet

För att alla typer av cyberbrott ska minska, krävs det gedigna insatser från hela samhället. I Japan kom brottslingar så sent som i våras över miljontals dollar på 45 minuter i en kortbedrägerihärva. Samtidigt ökar risken med automatiserad cyberbrottslighet i takt med att AI utvecklas.

borstar-fram-fingeravtryck.jpg

Alla kan stoppa cyberbrott

7 aug 2018 säkerhet

Brottsligheten blir allt mer digital och inkluderar allt från bedrägerier till sexuella övergrepp. Polisen arbetar för att stävja problemen men också privatpersoner kan vända utvecklingen. Det menar Carin Götblad, regionpolischef, Region Mitt.

lite hus i esklistuna.jpg video

Kommunernas öppna hål

4 jul 2018 säkerhet

NIS, GDPR och den reviderade säkerhetsskyddslagen ökar kraven på kommunernas säkerhet. Men i glappet mellan tillgängliga medborgartjänster och sviktande skatteunderlag kan främmande aktörer utan större ansträngning ta sig in och sabotera samhällsviktig infrastruktur.