Slaget om cybersäkerhet

kamoflagemalad-soldat.jpg

Frågan om Sveriges förmåga att bemöta och hindra cyberattacker ligger högt på agendan för försvarsminister Peter Hultqvist. Ett brett samarbete mellan försvaret och SÄPO och internationella samarbeten med namngivna och hemliga partners är exempel på insatser för att vinna kriget om säkerheten.

– Cyberattacker utgör ett allvarligt hot mot samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden. Vi i Sverige utsätts för 100 000 cyberattacker årligen av olika grad. Därför utvecklar och förstärker regeringen tillsammans med Försvarsmakten och FRA ett försvar mot dessa attacker inom ramen för totalförsvaret, genom att låta Försvarsmakten aktivt arbeta med att identifiera hotande verksamheter, öka detekteringsförmågan och arbeta med aktiva operationer, säger försvarsminister Peter Hultqvist under ett seminarium i Almedalen.

Enligt Peter Hultqvist har försvarsmakten redan idag den kompetens som krävs för alla typer av nätverks- och dataoperationer och nu förstärks det ytterligare.

– Jag vill understryka att vårt cyberförsvar byggs på en nära samverkan mellan Försvarsmakten och FRA, och sedan april förra året har även Säkerhetspolisen vävts in i detta samarbete.

Eftersom många av de digitala lösningar som används och utvecklas är framtagna av den privata sektorn, blir det viktigt att det offentliga och det privata samverkar i dessa säkerhetsfrågor i takt med att vår välfärd och vårt välstånd vilar mer och mer på digitala grunder, menar Peter Hultqvist.

Internationellt samarbete

Försvarsministern tycker att det även krävs en internationell samverkan för att kunna försvara sig mot alla befintliga hot. Här finns redan ett initiativ kring samarbete inom EU där nio länder i dagsläget ingår, men inte Sverige.

– Det är i grunden ett positivt initiativ som vi som vi följer. Huruvida vi kommer fram till att vi ska ingå på ett eller annat sätt är något vi får ta i framtiden. Hur och vilka Sverige i nuläget samarbetar med  i dessa frågor, och på vilket sätt vår aktiva förmåga till försvar fungerar, är något jag inte kan gå in på närmare.

I en del andra länder finns så kallade cyber-värnpliktiga och Peter Hultqvist anser att det är Försvarsmakten som avgör om ett sådant behov finns i Sverige. 

 

9 augusti 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng