Så IoT-kopplar Gävle sjukhus

iot-rullstol-gavle-sjukhus-960640.jpg

För att spara in tid och pengar och göra arbetet smidigare för personalen så satsar Gävle sjukhus på smarta rullstolar. Och innovationsarbetet fortsätter. Framöver kan även sängar, soptunnor och infusionspumpar bli uppkopplade. 

På Gävle sjukhus används 150 rullstolar på en yta över 100 000 kvadratmeter. Detta har skapat ett problem för sjukhusets budservice, som stora delar av sina arbetsdagar får gå runt och leta efter rullstolar för att sedan lämna dem vid entrén. Tidskostnaden som det innebär ska nu lösas genom att göra stolarna uppkopplade.

– Nu ska vi med hjälp av IoT-taggar och en karta på en mobil, platta eller dator kunna se exakt var alla husets rullstolar är. Då kan de som arbetar på budservice gå direkt dit istället för att leta runt i den väldigt stora byggnaden, säger Lena Grudén, tf it-chef på Region Gävleborg.

Sensor i ytterdörren

En av dem som dagligen kommer kunna dra nytta av de uppkopplade rullstolarna är Cathrin Dahlström, enhetschef för budservice. Hon menar att tidsbesparingen de kommer göra ligger på cirka 20 minuter vid 15 tillfällen per dygn, vilket över ett år innebär 1 825 timmar och sänkta kostnader på närmare 900 000 kronor. Utöver de två på budservice som i sitt arbete kan se på sina mobiler var rullstolarna är, så kan även telefonisten vid entrén se det.

– På så sätt kan han eller hon meddela budservice inför ett nytt uppdrag att där finns en ledig rullstol du kan hämta på vägen. En annan aspekt i detta är att vi genom taggen kan se när rullstolen senast är rengjord och servad, vilket kan öka renligheten, säger hon.

– Vi kommer också genom en sensor på entrédörren kunna se när och om rullstolarna lämnar byggnaden, vilket faktiskt händer ganska ofta. Jag och de andra på budservice ser endast positivt på detta initiativ, säger Cathrin Dahlström.

Projektet sätts igång första september i år och kommer att börja i en väldigt enkel skala med nytta nästan enbart för de arbetande på sjukhuset.

– Patienterna kommer att märka att rullstolarna oftare kommer att finns i entrén. Idag vet vi inte hur många som vill få tag på rullstol utan att lyckas. Vi får se vilken ytterligare nytta det kan innebära för patienterna, säger Lena Grudén.

Smarta sängar för bättre hygien

Både Lena Grudén och Cathrin Dahlström ser IoT som ett utmärkt sätt för Region Gävleborg att bli effektivare i sina arbetssätt. Faller arbetet med rullstolarna väl ut så ser Cathrin stora fördelar med att även kunna sätta taggar på sjukhusets 650 sängar.

– Vi skulle genom taggarna kunna se när sängarna varit inne på rengöring, om de varit utsatta för smitta tidigare, och i så fall vilken smitta. Om en säng varit på en avdelning med exempelvis vinterkräksjuka så kan vi direkt se att den sängen inte får hamna någon annanstans innan den är rengjord, säger hon. 

Lena Grudén ser även andra möjligheter, dessa ligger dock än så länge lite längre fram i tiden. Bland annat funderar avdelningen för Logistik och service på hur sjukhusets sophantering skulle kunna bli effektivare genom att via en våg eller en kamera kunna se när tunnorna behöver tömmas. Hon ser också fördelar bland diverse medicintekniska produkter såsom infusionspumpar, som används vid dropp, vilka har en tendens att hamna på fel ställe på sjukhuset.

– Sedan kan även rörelsesensorer vara användbara när det gäller medicinska kameror som används vid endoskopi, till exempel i magen på patienter. De medicinska kamerorna är väldigt dyra och därmed attraktiva att stjäla. Hamnar en sådan på villovägar så skulle vi i så fall direkt kunna se var den är. Men egentligen är det ju bara fantasin som sätter gränserna, IoT är framtiden, inte minst inom vår verksamhet, avslutar Lena Grudén.

23 augusti 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng