Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

FRA letar utanför lådan

Det behövs en ny rekryteringsbas för att säkra framtidens behov av kompetens inom cybersäkerhet. Fler kvinnliga kandidater, rätt inställning före formella meriter och nya utbildningar kan bidra till att fylla en talangpool för bemanning av känsliga uppdrag. 

Text Tim Leffler Foto adobestock 30 juli 2018 säkerhet

kvinna-i-stridsledningscentral.jpg

– Vi har väl relativt lätt att attrahera sökanden eftersom vi nog ses som en ganska spännande myndighet, men vi måste börja våga tänka utanför boxen för att få så kompetent personal som möjligt. Det handlar till exempel om att inte bara leta efter rent formella kompetenser, för har man rätt mindset och kunskaper som man har tillskansat sig utanför skolvärlden är det också intressant för oss. Den yngsta vi har rekryterat var 19 år och kom direkt från gymnasiet, säger Anni Bölenius, informationschef på FRA, Försvarets radioanstalt, under ett seminarium i Almedalen.

Önskvärd talangpool

En undersökning från research- och publicistföretaget Cybersecurity Ventures pekar på att det enbart i USA kommer finnas 3,5 miljoner obemannade arbeten inom cybersäkerhet år 2021. Med andra ord behöver vi på allvar börja se över hur man ska locka kompetens till branschen.

– Jag tycker det vore rimligt att starta en ny utbildning som kombinerar teknik och försvar, kanske på Försvarshögskolan. Då kan vi få en talangpool med svenskt medborgarskap som kan gå direkt in i säkerhetskänsliga sektorer, säger Anna Djup, analytiker på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan.

Idag finns det cybersäkerhetsutbildningar men det är en utmaning att de attraherar minst lika många  internationella som svenska studenter, enligt Anna Djup.

– Jag pratar ofta med studenter i Sverige och informationssäkerhetsutbildningar är populära både bland svenska och utländska studenter. Vi verkar inte riktigt ha dimensionerat för det söktrycket, vilket gör att vi också utbildar andra länders framtida säkerhetsförmågor, säger hon.

Kvinnor en kompetenskälla

En annan utmaning är att försöka locka fler kvinnor till branschen. I dagsläget är bara 15 procent av de som arbetar inom cybersäkerhet kvinnor.

– Kan vi dubbla antalet kvinnor och hålla antalet män konstant har vi kommit en lång bit för att stänga det potentiellt stora gapet mellan tillgång och efterfrågan. Vi behöver vara kreativa och leta efter kompetens utanför de rent tekniska och datavetenskapliga områdena. För vår del handlar det om att försöka vara kreativ och anordna talang- och traineeprogram och testa oss fram, säger Pernilla Rönn, Head of division på teknikkonsultföretaget Combitech.

Titta på Storbritannien

Anni Bölenius, Anna Djup och Pernilla Rönn är överens om att det behövs nya sätt att locka unga talanger till yrket, där sociala medier kan vara en sådan kanal. En annan utmaning handlar också om att göra det lättare för personer att röra sig mellan det offentliga och privata.

– Storbritannien är ett bra exempel. Där arbetar man systematiskt med samverkan mellan privat och offentlig verksamhet i den här frågan, där dessutom utbildningsväsendet är involverade. Något sådant borde vi klara av att göra här också, säger Anni Bölenius.

Rekommenderad läsning

skola gdpr.jpg

Tre skoltips inför GDPR

22 aug 2017 it i skolan

Hittills har det mest pratats om vad företag behöver göra för att anpassa sig till den nya dataförordningen GDPR, men det kommer även att innebära betydande uppoffringar för skolorna runt om i Sverige. Det anser i alla fall Pernilla Rönn, affärsområdeschef för informationssäkerhet på Combitech.

akutpersonal-springer-pa-sjukhus.jpg

Landstingen lär av Wannacry

16 aug 2018 säkerhet

Wannacry och Petya haft det goda med sig att det offentliga Sveriges intresse för cybersäkerhet ökat. Nu går utvecklingen mot att kommuner och landsting i allt högre grad samarbetar för att säkra sin kritiska verksamhet. Som stöd för arbetet mot cyberterror kommer snart en åtgärdsplan från SKL och MSB.

flygplan-lamnar-arlanda.jpg

MSB släcker cyberbränder

23 jul 2018 säkerhet

I takt med att samhällskritiska funktioner som järnväg och elnät privatiseras förändras också kraven på säkerhet för offentliga och privata aktörer men lika viktigt är insatser för cybersäkerhet. Det menar Dan Eliasson, generaldirektör på MSB som nu tar NIS-direktivet till hjälp för att utveckla en sådan funktion. 

kamoflagemalad-soldat.jpg

Slaget om cybersäkerhet

9 aug 2018 säkerhet

Frågan om Sveriges förmåga att bemöta och hindra cyberattacker ligger högt på agendan för försvarsminister Peter Hultqvist. Ett brett samarbete mellan försvaret och SÄPO och internationella samarbeten med namngivna och hemliga partners är exempel på insatser för att vinna kriget om säkerheten.

msb-tar-fram-handlingsplan.jpg

Handlingsplan för cybersäkerhet

18 jul 2018 säkerhet

Nu ska arbetet med Sveriges cybersäkerhet effektiviseras ytterligare när sju tunga myndigheter ska ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. MSB har det sammanhållande ansvaret för regeringens initiativ. 

personal-springer-pa-sjukhus.jpg

SKL litar på molnet

14 nov 2018 säkerhet

SKL står redo att svara på frågor från kommuner och landsting efter eSams rättsliga uttalande i måndags. Sedan affären med Transportstyrelsen har organisationen arbetat med frågan om säkerhetsrisker vid outsourcing av molntjänster i nära samarbete med bland annat MSB.

people-cloud-960640.jpg

Forskning för säkrare moln

21 nov 2018 säkerhet

Företag använder sig ofta av molntjänster för att analysera stora mängder data, vilket kan innebära att den personliga integriteten och kontrollen över datan minskar. Nu startar ett innovationsprojekt, med bland annat Karlstads universitet och Eurecom, som ska försöka lösa problemet.

euriocoins-960640.jpg

Säkerhetshot mot controllers

3 dec 2018 säkerhet

Cyberattacker för att komma åt bankkontouppgifter är ett av de snabbast växande säkerhetshoten, där skadlig programvara, trojaner, används för att ta reda på användarens lösenord och andra uppgifter som rör bankkonton. Fokus för attackerna är företagens ekonomiansvariga.

vantar-pa-tunnelbanan.jpg

GDPR-hot på tuben

7 dec 2018 säkerhet

Datainspektionen ska granska hur SL, Stockholms lokaltrafik, vill använda kroppsburna kameror för biljettkontrollanterna i lokaltrafiken.