FRA letar utanför lådan

kvinna-i-stridsledningscentral.jpg

Det behövs en ny rekryteringsbas för att säkra framtidens behov av kompetens inom cybersäkerhet. Fler kvinnliga kandidater, rätt inställning före formella meriter och nya utbildningar kan bidra till att fylla en talangpool för bemanning av känsliga uppdrag. 

– Vi har väl relativt lätt att attrahera sökanden eftersom vi nog ses som en ganska spännande myndighet, men vi måste börja våga tänka utanför boxen för att få så kompetent personal som möjligt. Det handlar till exempel om att inte bara leta efter rent formella kompetenser, för har man rätt mindset och kunskaper som man har tillskansat sig utanför skolvärlden är det också intressant för oss. Den yngsta vi har rekryterat var 19 år och kom direkt från gymnasiet, säger Anni Bölenius, informationschef på FRA, Försvarets radioanstalt, under ett seminarium i Almedalen.

Önskvärd talangpool

En undersökning från research- och publicistföretaget Cybersecurity Ventures pekar på att det enbart i USA kommer finnas 3,5 miljoner obemannade arbeten inom cybersäkerhet år 2021. Med andra ord behöver vi på allvar börja se över hur man ska locka kompetens till branschen.

– Jag tycker det vore rimligt att starta en ny utbildning som kombinerar teknik och försvar, kanske på Försvarshögskolan. Då kan vi få en talangpool med svenskt medborgarskap som kan gå direkt in i säkerhetskänsliga sektorer, säger Anna Djup, analytiker på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan.

Idag finns det cybersäkerhetsutbildningar men det är en utmaning att de attraherar minst lika många  internationella som svenska studenter, enligt Anna Djup.

– Jag pratar ofta med studenter i Sverige och informationssäkerhetsutbildningar är populära både bland svenska och utländska studenter. Vi verkar inte riktigt ha dimensionerat för det söktrycket, vilket gör att vi också utbildar andra länders framtida säkerhetsförmågor, säger hon.

Kvinnor en kompetenskälla

En annan utmaning är att försöka locka fler kvinnor till branschen. I dagsläget är bara 15 procent av de som arbetar inom cybersäkerhet kvinnor.

– Kan vi dubbla antalet kvinnor och hålla antalet män konstant har vi kommit en lång bit för att stänga det potentiellt stora gapet mellan tillgång och efterfrågan. Vi behöver vara kreativa och leta efter kompetens utanför de rent tekniska och datavetenskapliga områdena. För vår del handlar det om att försöka vara kreativ och anordna talang- och traineeprogram och testa oss fram, säger Pernilla Rönn, Head of division på teknikkonsultföretaget Combitech.

Titta på Storbritannien

Anni Bölenius, Anna Djup och Pernilla Rönn är överens om att det behövs nya sätt att locka unga talanger till yrket, där sociala medier kan vara en sådan kanal. En annan utmaning handlar också om att göra det lättare för personer att röra sig mellan det offentliga och privata.

– Storbritannien är ett bra exempel. Där arbetar man systematiskt med samverkan mellan privat och offentlig verksamhet i den här frågan, där dessutom utbildningsväsendet är involverade. Något sådant borde vi klara av att göra här också, säger Anni Bölenius.

30 juli 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng