Digitala filter inget skydd

Östhammars kommun har infört digitala filter för att hindra eleverna att surfa på bland annat porr. Ungefär hälften av Sveriges skolor har liknande lösningar men enligt forskaren Elza Dunkels gör digitala filter mer skada än nytta.

– Vi införde digitala filter i Östhammars kommun därför att vi inför allt fler datorer till eleverna i skolorna och frågan vad som finns på nätet för våra barn diskuterades i nämnden och sedan beslutades det, säger Christer Lindström (m) barn- och utbildningsnämnden, Östhammars kommun.

Elsa, vad är din synpunkt på digitala filter?

– Jag har tittat på vad forskningen säger och den ger inget stöd för att införa filter. I bästa fall så kan det vara ett litet skydd men det vanligaste är att det inte ger något skydd över huvud taget för exponering av till exempel pornografi eller annat olämpligt innehåll, säger Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete, Umeå universitet.

Varför ger digitala filter inget skydd? 

– Det beror på att det handlar om värderingar och inte om teknik. Vad tycker man är olämpligt eller inte. När man har gjort sådana studier har man visat att de inte fungerar. Då är jag väldigt kritisk till att köpa in dyra lösningar till skolor som är betalda av skattepengar och som ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är därför jag är kritisk för att det helt enkelt inte finns något vetenskapligt stöd för det.  

Christer, varför har ni infört digitala filter om användningen saknar vetenskaplig grund?

– Vi såg det som en viktig sak att skydda våra barn från sidor på nätet som inte borde finnas där. Problemet är helt enkelt att det här är inte 100 procentigt. Det insåg vi ganska snart. Därför har vi också beslutat att vi ska införa samtal och utbildning för elever, lärare och föräldrar framförallt och även skolhälsan.
 
Vad säger föräldrarna om att ni har infört digitala filter?

– De jag har pratat med tycker det är jättebra.

Elsa, om det finns digitala skydd och utbildning för elever, föräldrar och lärare – är det inte bra?

– Den andra delen är väldigt bra så jag är otroligt glad att höra att Östhammars kommun har genomfört en utbildning och på alla nivåer, det är ju suveränt. Problemet är att filter är kontraproduktiva, så de är inte 100 procentiga, nej, de är nästan 0 procentiga och ändå betalar man pengar för det.

– Jag forskar om personlig säkerhet på nätet. Hur skyddar vi barn för till exempel olämpligt innehåll och sexuella förövare och så vidare. Det absolut viktigaste är att ha ett förtroendefullt förhållande till vuxna, eller åtminstone en vuxen som de kan vända sig till. Och det här att sätta upp filter då blir det för vissa tvärt emot förtroende. Då känner barnen att de vuxna är bara poliser, de vill bara stoppa oss och de barnen offrar vi i så fall när vi raserar det här förtroendet som de faktiskt behöver.

Christer, kan det möjligtvis vara så att det är valår och ni genomför det för att det finns många bland vuxna som tycker det är bra?

– Man kan tro det men faktum var att det här var något som jag och min fru pratade om. Så det är inte en valfråga utan frågan väcktes först i min familj sent förra hösten. Efter det har vi talat om det inom politiken också.

3 juli 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth Noreit i skolanFoto Fredrik Kron, adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng