Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Sveriges nya e-hälsokarta

E-hälsomyndigheten genomför just nu en kartläggning av Sveriges status inom e-hälsa. Målet är att beslutsfattare, vården och patienter ska få en bättre överblick om vilka verktyg och möjligheter som finns på området.

Text Tim Leffler Foto Fredrik Kron, adobestock 25 juni 2018 it i vården

– Vi har fått ett nytt uppdrag att ta fram en övergripande beskrivning av förhållandena inom digitalisering rörande hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vi ser framför oss att kunna leverera någon typ av kartor vid årets slut, som kan användas av väldigt många aktörer, säger Niklas Eklöf, tillförordnad för enheten Strategi och samordning på E-hälsomyndigheten.

Vilka aktörer pratar vi om?

– Vi har ju ett system inom den här branschen där ansvaret är väldigt delat. Staten har vissa insatser, landstingen och kommunerna andra, och de smarta innovativa företagen måste bidra med sin kunskap. Alla dessa behöver tillsammans gemensamma förutsättningar, exempelvis i form av en karta.

Hur kan den komma att se ut?

– En tanke är att vi ska visa vilket ansvar olika aktörer har. Där handlar det mycket om vilka uppdrag man fått från sin uppdragsgivare. I vårt fall kan det vara socialdepartementet eller näringsdepartementet, men när man sitter i ett landsting kan det vara landstingsledningen.

– Vi ska också visa vilket åtagande man har: Vad gör man utöver det är man utpekad att göra? Genom att göra dessa två delar så ska vi kunna påvisa när flera aktörer gör samma sak men också där det saknas en utpekad spelare. Vi tänker att det ska bli en återkommande produkt från myndigheten. I år blir det årsrapport 2018, nästa år 2019 och så vidare. Det är för att kunna visa förändringar som har skett, men också för att kunna bygga ut kartan. Det här årets version kanske inte kommer täcka alla spelare, men då har vi en gyllene möjlighet att bygga ut den sen.

Är tanken att den på sikt ska kunna påverka patienter också?

– Absolut, vi har ofta tre målgrupper kan man säga. Ett är det styrande perspektivet som kan vara rikspolitiken, landstingsledningar eller dylikt. Den andra är vårdens och socialtjänstens professioner som måste ha bra stöd i sitt arbete. Men inte minst tänker vi också på medborgarperspektivet, där du som patient eller brukare vill veta hur saker hänger ihop. Då måste det finnas verktyg som kan hjälpa dig svara på den frågan, och det saknas idag.

Finns det någon anledning att den kommer just nu?

– Det finns nog flera skäl till det, men jag tror att visionsarbetet drivit på mycket av det här. Nu har vi vision i ehälsa 2025 som vi kan samlas kring och en gemensam styr- och samverkansorganisation. Och då har man verkligen tydliggjort behovet av att jobba tillsammans utifrån gemensamma förutsättningar – det är väldigt tydligt att ingen kan lösa de här frågorna själv. Gemensamma utmaningar kräver gemensamma verktyg.

Rekommenderad läsning

Alla läkemedel på en lista

5 apr 2018 it i vården

en kvinnlig apotekare möte en kvinnlig kund som man ser baksidan av huvudet på.jpg en kvinnlig apotekare möte en kvinnlig kund som man ser baksidan av huvudet på.jpg en kvinnlig apotekare möte en kvinnlig kund som man ser baksidan av huvudet på.jpg

Regeringen har beslutat att genomföra den omdiskuterade, nationella läkemedelslistan med målet att öka patientsäkerheten och undvika felaktiga förskrivningar. Uppdraget att ta fram det nya personregistret ligger på E-hälsomyndigheten men förutsätter samverkan mellan många instanser.

Visiba Care välkomnar Wikströms förslag

24 apr 2017 it i vården

AdobeStock_132842141_2.jpg AdobeStock_132842141_2.jpg AdobeStock_132842141_2.jpg

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har nyligen utlovat en översyn av ersättningssystemet för digitala besök på vårdcentraler som i dag beräknas enligt samma principer som besök IRL. Johan Gustafsson, vd på Visiba Care, tar beskedet med ro.

"Vi får inte vara naiva"

26 apr 2018 it i vården

strandhäll2.jpg strandhäll2.jpg strandhäll2.jpg

Trots 350 nya miljoner till vården så krävs det mycket mer för att nå målen 2025. Socialminister Annika Strandhäll vill se ökat samarbete och minskad prestige från alla aktörer.

Fabians krig mot cancer

27 apr 2018 it i vården

fabian bolin war on cancer.jpg fabian bolin war on cancer.jpg fabian bolin war on cancer.jpg video

Fabian Bolin har omsatt sina egna upplevelser som cancerpatient till en digital plattform som sprider kunskap och inspiration. Nu blir Waroncancer en tillgång också för vården och läkemedelsindustrin och deras dialog med en stor patientgrupp. 

VGR öppnar virtuell mottagning

24 apr 2018 it i vården

kvinna-med-smartphone-i-samtal-utomhus.jpg kvinna-med-smartphone-i-samtal-utomhus.jpg kvinna-med-smartphone-i-samtal-utomhus.jpg video

Efter drygt fyra månader med Närhälsan Online ser Västra Götalandsregionen ett stort intresse från patienter i alla åldrar men också stora möjligheter till utveckling. Öppet sju dagar i veckan och mer specialistvård ligger högt på agendan, berättar Charlotte Lundholm och Egil Snaebjörnsson Arnljots från Närhälsan på Vitalis i Göteborg.

2025 är vården i mobilen

25 apr 2018 it i vården

orolig-mamma-tar-tempen-pa-sitt-barn.jpg orolig-mamma-tar-tempen-pa-sitt-barn.jpg orolig-mamma-tar-tempen-pa-sitt-barn.jpg video

Möjligheterna med digitala vårdlösningar sätter ljuset på problemen i den befintliga vården. Nu är utmaningen att utveckla vården på patienternas villkor till lägre kostnad för landstingen och undvika för snabba beslut om vård som inte har utvärderats. Det menar Emma Spak, SKL och Daniel Forslund, SLL i ett samtal på Vitalis.

Så ska socialtjänsten bli digital

24 maj 2018 it i vården

liten flicka står och lutar sig över ett stängsel och tittar.jpg liten flicka står och lutar sig över ett stängsel och tittar.jpg liten flicka står och lutar sig över ett stängsel och tittar.jpg video

Lika är SKL:s nya verktyg som ska hjälpa kommuner att få koll på hur långt socialtjänsten har kommit på sin digitaliseringsresa. Med hjälp av handlingsplanen som skapas är målet att det ska bli tydligt för var och en vad man ska fokusera på.

Årets e-hälsokommun

26 apr 2018 it i vården

Rättviks_kyrka_med_kyrkstallar_2.jpg Rättviks_kyrka_med_kyrkstallar_2.jpg Rättviks_kyrka_med_kyrkstallar_2.jpg

Rättvik har korats till Sveriges e-hälsokommun 2018 vid en prisutdelning på Vitalis i Göteborg.

Ett samarbete mellan Vitalis och Voister

AI stort på Vitalis

27 feb 2018 it i vården

översiktsbild över vitalis 2017.jpg översiktsbild över vitalis 2017.jpg översiktsbild över vitalis 2017.jpg

AI-sjuksköterskor, det senaste inom smarta hem och boenden och uppkopplade vårdmiljöer. Det är ett axplock av allt som kommer att finnas på e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg.