Sveriges nya e-hälsokarta

E-hälsomyndigheten genomför just nu en kartläggning av Sveriges status inom e-hälsa. Målet är att beslutsfattare, vården och patienter ska få en bättre överblick om vilka verktyg och möjligheter som finns på området.

– Vi har fått ett nytt uppdrag att ta fram en övergripande beskrivning av förhållandena inom digitalisering rörande hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vi ser framför oss att kunna leverera någon typ av kartor vid årets slut, som kan användas av väldigt många aktörer, säger Niklas Eklöf, tillförordnad för enheten Strategi och samordning på E-hälsomyndigheten.

Vilka aktörer pratar vi om?

– Vi har ju ett system inom den här branschen där ansvaret är väldigt delat. Staten har vissa insatser, landstingen och kommunerna andra, och de smarta innovativa företagen måste bidra med sin kunskap. Alla dessa behöver tillsammans gemensamma förutsättningar, exempelvis i form av en karta.

Hur kan den komma att se ut?

– En tanke är att vi ska visa vilket ansvar olika aktörer har. Där handlar det mycket om vilka uppdrag man fått från sin uppdragsgivare. I vårt fall kan det vara socialdepartementet eller näringsdepartementet, men när man sitter i ett landsting kan det vara landstingsledningen.

– Vi ska också visa vilket åtagande man har: Vad gör man utöver det är man utpekad att göra? Genom att göra dessa två delar så ska vi kunna påvisa när flera aktörer gör samma sak men också där det saknas en utpekad spelare. Vi tänker att det ska bli en återkommande produkt från myndigheten. I år blir det årsrapport 2018, nästa år 2019 och så vidare. Det är för att kunna visa förändringar som har skett, men också för att kunna bygga ut kartan. Det här årets version kanske inte kommer täcka alla spelare, men då har vi en gyllene möjlighet att bygga ut den sen.

Är tanken att den på sikt ska kunna påverka patienter också?

– Absolut, vi har ofta tre målgrupper kan man säga. Ett är det styrande perspektivet som kan vara rikspolitiken, landstingsledningar eller dylikt. Den andra är vårdens och socialtjänstens professioner som måste ha bra stöd i sitt arbete. Men inte minst tänker vi också på medborgarperspektivet, där du som patient eller brukare vill veta hur saker hänger ihop. Då måste det finnas verktyg som kan hjälpa dig svara på den frågan, och det saknas idag.

Finns det någon anledning att den kommer just nu?

– Det finns nog flera skäl till det, men jag tror att visionsarbetet drivit på mycket av det här. Nu har vi vision i ehälsa 2025 som vi kan samlas kring och en gemensam styr- och samverkansorganisation. Och då har man verkligen tydliggjort behovet av att jobba tillsammans utifrån gemensamma förutsättningar – det är väldigt tydligt att ingen kan lösa de här frågorna själv. Gemensamma utmaningar kräver gemensamma verktyg.

25 juni 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i vårdenFoto Fredrik Kron, adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng