Stor valfrihet hos Ericsson

När medarbetarna kan välja dator och mobil ökar både produktiviteten och engagemanget. Det menar Anders Jönsson, head of digital workplace på Ericsson.

– Vi jobbar med valfrihet genom att försöka titta på vilka användarbehov vi har runtom i företaget och utifrån det hitta vilka upplevelser vi vill erbjuda våra anställda, som kan skilja sig beroende på vilken roll och var någonstans i världen de befinner sig, säger Anders Jönsson, head of digital workplace på Ericsson.

Hur gör ni det rent praktiskt med runt 100 000 anställda?

– Vi försöker kategorisera olika typer av användargrupper och identifiera vilka lösningar som passar bäst för dem. För att vara en attraktiv arbetsgivare vill i bästa fall kunna erbjuda var och en ett eget val.

Har du tips till andra bolag i den frågan?

– Det skulle vara att titta på vilken upplevelse man som företag vill ge och vilket företag man vill vara och sedan börja arbeta med en mängd olika perspektiv. Det är inte så enkelt att säga att allt är fritt för alla, utan det handlar om att hitta en balans mellan till exempel kostnad, säkerhet, och produktivitet och så småningom välja hur det ska se ut.

Vad är det för upplevelse medarbetarna får?

– Att man känner ett starkare engagemang och blir mer produktiv. Det vi ser är att varje minut räknas och är jätteviktigt, och om vi på ett smart och effektivt erbjuda en arbetsmiljö som blir engagerad i tror vi att man får ett bättre resultat i slutändan.

26 juni 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto Fredrik Kron, Ericsson

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng