Scania i ledning med O365

Med koncernens största erfarenhet av O365 och Windows 10 är Scania en ledstjärna inom Volkswagen. Nu jobbar företaget för att med goda exempel förändra arbetssättet bland drygt 30 000 medarbetare. Per Andersson, digital strateg och Johan Grandin, chef klientplattform, berättar om Scanias arbetssätt.

– Just nu är vi i slutfasen av vårt O365-införande. Vi har hållit på några år men nu är det snart dags att ta nästa steg, både med O365 och med klientplattformarna som vi hela tiden förnyar, säger Per Andersson, digital strateg på Scania.

Hur långt har ni kommit?

– På vår Windows 10-resa har vi kommit drygt halvvägs och det innebär 15-16 000 klienter över hela världen. Vi har jobbat mycket med arbetssättet kopplat till Microsoft Evergreen och det handlar om kontinuerliga uppdateringar. Om man tänker längre tillbaka i tiden var det stora operativsystemsuppgraderingar och tunga projekt som genomfördes var tredje år. Nu är det något som händer i linjen kontinuerligt. Var sjätte månad kommer en ny version och det blir ett helt nytt arbetssätt, säger Johan Grandin, chef klientplattform på Scania.

Hur använder medarbetarna de nya släppen?

– Jag skulle säga att arbetsmängden är oförändrad, men man får arbeta på ett annat sätt så det är en sanning med modifikation. Det kräver mer av medarbetarna ute på Scania för det gäller att hålla sina applikationer uppgraderade och kompatibla med det nya operativsystemet och de nya office-komponenterna i en högre takt än vad som krävdes för några år sedan.

Per, vad är nästa steg för Scania inom O365?

– Nu ska vi lära användarna nyttja alla tjänster och funktioner som finns i O365 och i klientplattformen. Annars är risken att man får nya verktyg men fortsätter arbeta som man alltid har gjort. För att lyckas börjar vi med oss själva. Om inte jag, Johan och våra kollegor förändrar vårt arbetssätt kan vi inte förvänta oss att organisationen ska göra det. Det gör vi bland annat med webbinarier för att marknadsföra det nya arbetssättet.

Vad säger man inom koncernen om arbetet ni gjort på Scania?

– Scania ägs av Volkswagen sedan drygt fyra år och där finns en undergruppering som kallas Volkswagen Trucks and Bus där både MAN och Scania ingår. De är ytterst imponerade av oss, både vad gäller O365- och Windows 10-arbetet. Vi ligger ett par år före i många sammanhang och har fått rollen som en ledare i detta och delar med glädje med oss av våra erfarenheter.

– Den kunskapsöverföringen har pågått i ungefär 1,5 år med regelbundna möten, workshops och skypemöten varannan vecka för att driva de här förändringarna inom gruppen.

Johan, hur ser du på det här samarbetet?

– Det känns jätteroligt och även om man ser ur operativsystemsperspektiv finns ett samarbetsorgan inom VW där vi sitter med och har några nyckelroller. Bland annat kopplat till nya funktioner och nya möjligheter, som Microsoft Cloud och vår molnbaserade Windowsklient som fungerar över internet och inte kräver den traditionella infrastrukturen i form av WAN-länkar och liknande. I den rollen driver vi arbetet i gruppen och har kört en proof of concept på en fungerande cloud-klient som vi kommer att släppa i höst, inledningsvis som ett komplement till en mer traditionell Windows-plattform.

Per, vad säger du? 

– Det finns också en stark koppling mellan O365 och hela Windows 10-arbetet i form av synergierna dem emellan. Microsoft bygger ihop tjänsterna i molnet och där jobbar vi också för att gå från gamla hemkataloger till OneDrive, vi nyttjar SurfaceHub och liknande ihop med O365 och Windows 10 och de finesser som finns. Tidigare har vi jobbat i silo, nu jobbar vi mer på slutanvändarupplevelsen.

 Vad händer närmast?

– Under den närmaste tiden är fokus samarbetsskärmar, där det finns mer än Surface Hub, det finns NEC InfinityBoard, interaktiva skärmar som kan användas för dagliga pulsmöten eller ute på kontoren. Det är där vi tror att nästa steg kommer, en kombination av alla dessa möjligheter tillsammans, avslutar Per Andersson.

5 juni 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter elisabeth noredigitFoto Fredrik Kron, Scania

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng