Så jobbar Vinge med digitalisering

Ann-Marie Ovin, CIO, Vinge

Det pågår en digital islossning inom advokatbranschen. Men för Vinge handlar AI och molnet inte enbart om att effektivisera arbetsformerna för ökad kundnytta. I svallet av möjligheter kommer också komplexa frågor om kompetensutveckling, immaterialrätt och klienternas cybersäkerhet.

På din Linkedinprofil står det CIO, digitalisering, ledarskap och knowledge management. Vad lägger du mest tid på?

– Det finns två avdelningar på Vinge, det ena är it-avdelningen och den andra är knowledge management-avdelningen. Idag lägger jag mest tid på it-avdelningen men det är en flytande skala. Jag brukar prata om att det är ettor och nollor på it-avdelningen och på knowledge management är det mer kunskapsförädling och återanvändning. It är i transformation idag och vi rör oss mer mot knowledge management, säger Ann-Marie Ovin, CIO på advokatfirman Vinge som är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer.

Vad skulle du göra om du hade mer tid att jobba med knowledge management?

– Jag skulle jobba ännu mer med verksamhetsutveckling och affärsutveckling med ett digitalt ben.

Vad betyder digitalisering för advokatfirman Vinge?

– Det finns flera olika perspektiv på den frågan. Dels är det en samhällsomvälvande del där alla är påverkade och vi har kunder och klienter från alla olika typer av branscher. Därför är det en samhällsförändring där vi behöver vara med. Ser vi på advokatbranschen har den länge haft ett digitalt ben men utvecklingen har kanske inte varit lika snabb som i andra branscher. Men nu har det varit en digital islossning i vår bransch och det händer mycket på en gång. Bland annat inom AI med fokus på automatiseringar där vi på Vinge är med. 

På vilket sätt är ni med?

– Det handlar bland annat om att ge våra klienter råd i dessa frågeställningar, där utvecklingen går fort. Vi ser också över hur vi själva arbetar. Vårt övergripande mål med digitalisering är att effektivisera våra processer för att skapa kundvärden.

Hur jobbar ni med AI?

– Just nu ser vi att due diligence-processen kommer att utvecklas. När man köper och säljer bolag är det väldigt mycket material att gå igenom och den processen kan AI effektivisera, bland annat genom att lära sig känna igen likheter men också hitta avvikelser i olika typer av avtal. Processen i sig är standardiserad men materialet kan vara utmanande och det kan machine learning komma till rätta med.

elisabeth nore och ann-marie ovin under poddinspelning.jpg

Reporter Elisabeth Nore (t.v.) tillsammans med Ann-Marie Ovin, CIO på advokatfirman Vinge.

Vad kan det innebära att lägga till AI i olika processer?

– Delvis kommer det vara ett komplement till, eller till och med ersätta, människan för grundläggande och repetitiva uppgifter. Jag tror att människan kommer kunna göra mer saker men på en annan komplexitetsnivå. På relationsnivån kan AI både avlasta och bidra till att högre tempo och effektivitet i vissa sammanhang.

Ser du några risker?

– Absolut gör jag det. Bland annat behövs mer kunskap om vilka lagar och regler som gäller i den digitala världen, och att de har mycket gemensamt med vad som gäller irl. Viss lagstiftning behöver absolut uppdateras för att vara relevanta i nutid, men både organisationer och privatpersoner behöver ha samma medvetenhet om vad som gäller oavsett i vilken värld vi rör oss.

– Det finns paralleller till den vanliga världen där vi orienterar oss med hjälp av lagar, regler och inte minst sunt förnuft. Bor du i en stad och är ute sent går du inte in i en mörk gränd. Vi behöver generellt bli bättre på att överföra det tänket till den digitala världen och lära oss känna igen de mörka gränderna där. Ett aktuellt exempel är hur vi loggar in på olika platser med samma uppgifter – det är en mörk gränd som innebär risker.

Var har ni för erfarenhet av säkerhet och molnlösningar?

– Här kan man åter igen se på säkerhet utifrån olika perspektiv. De stora molnleverantörerna lägger enorma summor på säkerhet. De blir även utsatta för väldigt mycket och lär sig av det. Det borde innebära att deras lösningar erbjuder en hög säkerhet. Här är GDPR en annan viktig aspekt när vi har en annan leverantör. Som företag kollar vi mycket på hur en molnleverantörs avtal ser ut. Vad kan man acceptera och inte samt vad som är eller inte är förhandlingsbart. Jag tycker inte att någon ska köpa molntjänster rakt av, och det gäller oavsett leverantörens storlek.

Är detta något era klienter frågar om?

– Det förekommer eftersom vi själva kollar på den här typen av lösningar. Vissa lösningar tackar vi nej till för att vi tycker de är prematura när det gäller säkerhet, även om de är väldigt användarvänliga. I vissa fall blir vi intresserade för att mellantjänster kan vara ännu tryggare än en befintlig lösning. Vi reflekterar över det och jag tror att flera kommer behöva göra det.

Vad har ni valt?

– Vi har en mix där vi tittar både på informationsklassningar och på typ av information. Vi värnar mest om våra klienters information och materialrätt, den måste vi som advokatbyrå vara extremt försiktig med. I vissa fall styr advokatsekretessen hur ett material förvaras, men även om något kan läggas ut i molnet är det klienten som avgör om det verkligen blir så.  

Hur lär vi oss grunderna i ett yrke när AI löser sådana arbetsuppgifter?

– De flesta yrken är hantverk i bemärkelsen att man blir duktig på att göra väldigt mycket. Men det kan inte hindra utvecklingen. Vi går mot en digitalisering och vi måste hitta andra sätt att utbilda och säkerställa att vi får den utbildning vi behöver. Där har vi inga givna svar men vi diskuterar lösningar. Det är en spännande del av hur digitalisering stöper om olika typer av verksamhet. I vårt fall hur vi säkerställer tillgången på skickliga jurister.

Hur sker samarbetet i er bransch kring frågor om AI och digitalisering?

– Advokatsamfundet styr vissa typer av frågeställningar. Vi ingår också i olika internationella konstellationer mellan advokatbyråerna där vi diskuterar de här frågorna på hög nivå.

Hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?

– Svensken är väldigt teknikmogen och hoppar snabbt på nya saker som privatperson. På bolagssidan anammar vi mycket av det och är relativt långt framme. Men kollar vi på AI och den typen lösningar inom advokatbranschen så är både England och USA långt framme. Annars ligger Norden generellt sätt långt fram.

Vad efterfrågar framföra allt era klienter av er när det gäller digitalisering?

– Det finns massa olika frågeställningar kring detta. Det ena är rent avtalsmässigt hur man ska förhålla sig till hur man skriver avtal med en molnleverantör som är säker över tid. En annan handlar om arbetsrätt. Vad innebär det för arbetsmarknaden att AI börjar ersätta arbetskraft? En fråga som dyker upp i immaterialrättsliga sammanhang gäller egenutvecklad kod, där man samtidigt köper in lösningar med olika typer av kod. Där kan juristerna komma in.

Vilka är dina tre tips hur man ska förhålla sig till snabbrörlig teknik?

– Vara nyfiken. Våga prova och var lite sunt skeptiskt. Och så skulle jag också säga att låter det för bra för att vara sant så är det nog så, det är en lärdom det med.

27 juni 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto vinge

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng