När mångfald driver intäkter

För HP är mångfald mycket mer än fagra löften i marknadsföringssyften. För Lesley Slaton Brown och Daniel Antonsson går vägen till innovation och lönsamhet via modiga samtal, skrotade stereotyper och en företagskultur som speglar kundernas bakgrund och intressen.

– Mångfald är mycket viktigt, inte minst inom it-branschen som bygger på snabb förändring och innovation. Därför är många olika perspektiv avgörande för lönsamheten. Men för att mångfald ska bli en konkurrensfördel krävs också delaktighet och möjligheter för kunder och medarbetare att känna att de är med och påverkar, säger Lesley Slaton Brown, Chief Diversity Officer, HP.

Hur kan mångfald bland medarbetarna öka intäkterna?

– Vi vet att för varje procents ökning av mångfalden bland ett företags medarbetare ökar omsättningen med tre procent. Olikheter uppmuntrar oss att tänka, agera och samarbeta på nya sätt. Det i sin tur innebär att en heterogen arbetsgrupp har 35 procent bättre resultat än ett mer homogent team. Därför är det så viktigt att arbeta målmedvetet för att utveckla företaget i en sådan riktning.

Hur jobbar HP Sverige med mångfald?

– Det gör vi på flera olika sätt. Bland annat har vi förändrat våra platsannonser så att de är mer inkluderande. Idag är könsfördelningen på företaget ungefär 30/70 men vi nöjer oss inte med det utan tittar också på respektive verksamhetsområde. Idag ser vi till exempel att försäljningen är relativt jämställd, medan män dominerar inom utveckling och kvinnor inom lön och administration. Här vill vi minska skillnaderna och rekrytera från den grupp som är underrepresenterad inom varje specialisering, säger Daniel Antonsson, Chief Diversity Manager, HP Sweden.

– Du behöver titta på din kundgrupp. Personer som köper från dig vill se sig representerade i bolaget. Det skapar förtroende, bra dialog och därmed bra relationer. Det är viktigt att företaget återspeglar kundgruppens mångfald hela vägen upp i ledningen, säger Lesley Slaton Brown.

– Ja, om du är bra på det här så har du 45 procents möjligheter att öka företagets marknadsandel och 70 procents chans att attrahera nya kunder.

Lesley, varför ligger it-branschen efter när det gäller mångfald?

– Jag tror att en förklaring är att ingenjörsyrken av tradition varit mansdominerade. Men genom min forskning har jag sett en annan stor utmaning; redan i åk 3 slutar flickor räcka upp handen på mattelektionerna. Matematik är nyckeln till teknik och vetenskap, och om unga tjejer backar ifrån ämnet har vi ett riktigt problem.

När har vi uppnått jämställdhet?

– Enligt statistiken får vi vänta till omkring 4046 innan vi har uppnått jämställdhet och rättvisa. Det är på tok för lång tid. Det är nu vi behöver jobba hårt och medvetet för att skapa möjligheter och öppna dörrar för underrepresenterade grupper.

Daniel, hur kommer vi dit?

– Bland annat genom att var och en av oss förstår hur vi påverkas av våra positiva och negativa fördomar. Varje dag tar hjärnan emot i snitt 11 miljoner intryck och vi behöver förutfattade meningar, fördomar, för att sortera och bearbeta all den informationen så snabbt som möjligt. Men för att kunna bidra till förändring behöver vi vara medvetna om hur och varför vi till exempel sätter etiketter på andra människor, och vara medvetna om att de är en kognitiv reflex men inte sanningen. Vi pratar mycket om dessa frågor med våra chefer och arbetsledare och jag tror det är en katalysator för utveckling.

– Ja, det behövs fler modiga samtal kring det här. På så sätt hjälps vi åt att tänka i nya banor och ifrågasätta alla stereotyper. Låt oss uppmärksamma och uppskatta andras idéer och åsikter. Just den idén kanske inte är den bästa, men den leder vidare till nästa och nästa till den riktigt starka idén. Då har vi tagit vara på fördelarna med mångfald och kan vara stolta över oss själva och resultatet.

Hur ser utvecklingen ut om du jämför Sverige och USA?

– Jag tycker att Sverige har kommit väldigt långt när det gäller jämställdhet mellan könen. Men våra länder är också olika, bland annat historiskt, och jag tror att det finns mycket Sverige kan lära av USA och vice versa, avslutar Lesley Slaton Brown.

 

19 juni 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth Nore ledarskap Foto Fredrik Kron, Dino Soldin

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng