Så ska socialtjänsten bli digital

Lika är SKL:s nya verktyg som ska hjälpa kommuner att få koll på hur långt socialtjänsten har kommit på sin digitaliseringsresa. Kommunerna kan sedan jämföra sig själva med genomsnittet i landet och får en tydlig bild vad man behöver fokusera på.

– Lika är ett stöd för kommunerna att komma igång eller komma längre i sin digitalisering i socialtjänsten. Man svarar på ett antal frågor, och utifrån svaren på dessa frågor får man en självskattning om hur man ligger till.

– Man får också en sammanställning och en handlingsplan, och det är lite unikt. Ofta svarar man på frågor men här får man också hjälp med vilka aktiviteter man skulle kunna tänka sig att införa på de områden där man kanske inte ligger så bra till.

Vad är det för typ av frågor?

– Det är en väldig bredd på frågorna. Alla frågorna är indelade i fyra olika områden. Det finns övergripande frågor som handlar om infrastruktur i kommunen eller om upphandlingskompetens. De tre andra områdena handlar om äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, och funktionsnedsättning. Där kan frågorna exempelvis handla om huruvida man använder kamera för nattillsyn, om det finns en e-tjänst för ekonomisk bistånd, finns det coacher ute i verksamheterna som kan hjälpa medarbetare och hur är kunskapen kring säkerhet.

Vad är målet med Lika?

– Att kommunerna på ett enkelt sätt ska kunna komma igång med sin digitalisering och där man får en bra hjälp med starten eftersom Lika är väldigt heltäckande på hela digitaliseringsområdet inom socialtjänsten. Istället för att sitta själv och tänka ut vad som behöver göras så kan man här få allt serverat med olika förslag på aktiviteter utifrån var man ligger.

Hur har det mottagits?

– Positivt. Vi har över 500 användare, men jag tror fortfarande att man kanske inte använder det fullt ut och hela kapaciteten i verktyget. Men det är något vi får jobba på och utbilda kring.

Kan ni eller andra använda svaren till något?

– I dagsläget gör den inte det, utan kommunerna gör sina egna skattningar och får sina handlingsplaner. En del går tillsammans i en region med flera kommuner tillsammans som arbetar kring gemensamma mål. Då kan man titta på hur man ligger till i förhållande till varandra, men i själva verktyget kan man idag bara se hur man ligger till i förhållande till hela landet, och man kan alltså inte jämföra kommun för kommun.

– Man är därför ganska anonym i det här verktyget. Men om vi skulle få ett bredare användande skulle man väldigt väl kunna följa hur digitaliseringen går framåt inom socialtjänsten på de olika områdena som Lika står för, det vill säga ledning, infrastruktur, kompetens, och användning. Genom att titta på spindeldiagram kan man följa hur man åker på axlarna där, och förhoppningsvis åker man då längre ut och får en större kvadrat.

24 maj 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i vårdenFoto Fredrik Kron, Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng