Oslo larmar om piller

Redan 2013 införde Oslo larm för att påminna patienter i hemmet att ta sin medicin. Nu får runt 400 patienter en sådan påminnelse och projektet växer. Nästa steg är digitalisering av 7 500 trygghetslarm. 

– När vi skulle starta med välfärdsteknologi i hela Oslo kommun så var det viktigt att ta utgångspunkt i något som både innehöll det som är planerat och det som inte är planlagt som när vi använder medicindoserna, säger Harald Sundt-Ohlsen, sektionschef välfärdsteknik, Oslo kommun.

– I Oslo hade vi fyra centrala enheter som startade redan 2013 och som har gett oss viktiga erfarenheter. Därför har vi kunnat sprida till andra stadsdelar och kunde jobba snabbt med detta. I mars 2017 hade vi fem medicinpåminnare i bruk, och i mars i år har vi omkring 400.

Vad innebär det att man får påminnelse om medicin?

– Man får en påminnelse från apparaten för att ta sin medicin så man tar den i rätt tid. Om hemtjänsten ska åka hem med medicin är det många patienter som exempelvis ska ha medicinen vid en viss tidpunkt och då skulle en del ha fått sin medicin för sent.

Vilken typ av sjukdomar handlar det om?

– Det är inte knutet till någon speciell diagnos. Du måste kunna klara att använda fingrar och händer och om du har behov att få påminnelse att ta din medicin.

Vad är nästa steg i projektet?

– Vi har cirka 10 000 trygghetslarm i Oslo kommun där 7 500 fortfarande är analoga. Dessa ska vi göra digitala under kommande år. Det skapar en möjlighet att använda fler sensorer.

– Vi ska till exempel kunna se hur många som har brandvarnare som knuten till en alarmcentral. Vi tittar också på möjligheter med digital tillsyn samt mobila trygghetsalarm med möjlighet med GPS-alarm. Det har vi använt för dem med kognitiva problem som behöver hjälp att hitta tillbaka till sitt hem. De som har fysiska sjukdomar och är rädda för att falla eller andra tillstånd som gör att det kan vara tryggt att kunna veta att man blir hittad.

22 maj 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth Noreit i vårdenFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng