Juridiken måste stödja digitaliseringen

lofven-morgan-johansson-960640.jpg

I Digitaliseringsrättsutredningen finns förslag om tystnadsplikt och digitala myndighetshandlingar. Nu är det upp till regeringen att börja leverera, menar utredningsledaren och professorn Cecilia Magnusson Sjöberg. 

För cirka 15 månader sedan tog civilminister Ardalan Shekarabi initiativet till en digitaliseringsrättsutredning. I utredningen skulle fokus ligga på hur digitaliseringen egentligen ser ut inom offentlig sektor och hur rättsliga hinder skulle kunna undanröjas. Uppdraget att leda utredningen fick professor Cecilia Magnusson Sjöberg från Stockholms universitet, som även fick hjälp av ett sekretariat och 25 experter. Utredarna besökte 28 myndigheter runt om i Sverige och i april lämnades betänkandet till civilministern.

– Vi har träffat representanter från små och stora myndigheter som fått berätta vad som fungerar och inte, och det har verkligen blivit en rapport på hur det ser ut i praktiken. Det har varit mycket jobb men också fantastiskt inspirerande att se vilken förändringsbenägenhet i riktning mot digitalisering det finns i landet, säger Cecilia Magnusson Sjöberg. 

cecilia-magnusson-SU.jpg

Cecilia Magnusson Sjöberg, professor på Stockholms universitet.

Utredningen föreslår bland annat:

  • Ett nytt förslag för att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när algoritmer eller datorprogram används vid automatiserade förfaranden.
  • En ny lag om tystnadsplikt vid utkontraktering av it-drift och vissa andra it-baserade funktioner till privata leverantörer.
  • Nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och digital kommunikation från förvaltningen till medborgarna. Där ska medborgarna själva få bestämma om de vill ta emot handlingar från myndigheter digitalt.

– Osäkerheten i att inte ha juridiken som stöd i det digitala arbetet är något av de största intrycken vi fått under den här tiden. Juridik ska inte behöva vara ett hinder längre för nu är tiden mogen att utgå från digitala förfaranden och se de manuella som undantag. Det finns fortfarande en norm att fysiskt skicka pappersdokument till myndigheter men den är det dags att gå ifrån.

Är du nöjd med vad ni kom fram till?

– Jag är nöjd så till vida att vi har utnyttjat tiden så gott vi har kunnat, och att det vi lämnat fram är en verklighetsbeskrivning - inte bara teoretiska författningsförslag. Det är ett smörgåsbord vi lämnat åt regeringen och nu är tiden mogen för lagstiftaren att kliva in. Danmark har pekat med hela handen när det gäller krav på elektronisk kommunikation både riktad mot myndigheter och allmänheten, och det är något vi i Sverige borde ta efter.

24 maj 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson ledarskapFoto Socialdemokraterna

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng