Så fick AlphaCE trådlöst

alphace.jpg

Expansiva utbildningsföretaget AlphaCE behövde en säker och flexibel nätverkslösning till samtliga kontor inom bolaget. Det blev molnbaserade Cisco Meraki.

 Vi finns på drygt 50 orter och det kommer nya kontor hela tiden, därför är det viktigt med en flexibel nätlösning som vi kan överblicka och kontrollera från distans, säger Botond Pakucs, it-chef på AlphaCE.

AlphaCE är ett företag som hjälper bland annat nyanlända, långtidsarbetslösa och sjukskrivna ut i arbete igen. Efter grundandet 2012 har antalet kontor växt samtidigt som kontoren också varierar mycket i storlek. Detta har skapat ett ökat behov av en flexibel nätinfrastrukturshantering.

 Vissa av våra kontor är väldigt små, andra är mycket större, men alla är i samma behov av fungerande it. Vi öppnar ibland nya kontor med bara några veckors varsel, och på den tiden är det svårt att få till en bra bredbandsanslutning. Då kan vi med Meraki i kombination med mobilt 3G eller 4G-modem direkt börja använda en temporär lösning med samma funktionalitet som den vanliga, och på det sättet komma igång med samma nät som alla andra kontor på några dagar. Detta underlättar för verksamheten som har mycket annat att tänka på inför en ny kontorsöppning.

Meraki

Vill du veta mer om Meraki? Klicka här.

 Uppdragen kan dessutom förändras över tid på en och samma ort. Beroende på ändrade förutsättningar, som till exempel ökat antal nyanlända, kan verksamheten behöva skalas upp eller ner med kort varsel. Detta betyder oftast flytt till nya lokaler. En så pass hög förändringsgrad i verksamheten gör det väldigt svårt att kunna bygga ett företagsnätverk av mer traditionell typ. Då är enkelheten och flexibiliteten som Meraki erbjuder mycket uppskattat.

Säkerhet och flexibilitet

I AlphaCE:s verksamhet fäster man stor vikt vid att hantera personuppgifter på ett säkert sätt. Samtidigt vill man erbjuda fri tillgång till internet utan större begränsningar för elever och gäster. För att uppnå både hög säkerhet för intern administration men även kunna erbjuda bra tillgänglighet åt elever behöver man separera trafiken i nätet. Därför använder man ett nät för elever och deltagare, ett annat för administration och ett tredje för gäster. Dessa nät ska helst vara helt separerade och segmenterade, vilket Meraki förenklar, menar Botond Pakucs.

 Vi kan hantera säkerheten på ett effektivare sätt där vi separerar olika användningsområden. Vi kan managera och överblicka wifi-näten på samtliga kontor från distans och göra så att oberoende av kontorsstorlek eller placering i landet så kommer elever, gäster och anställda åt rätt information. Det är en utmaning att tillämpa samma principer när man inte har en sammanhållen infrastruktur, men det har vi lyckats med nu. Det hjälper oss också inför GDPR eftersom vi kan se till att alla kontor använder säkra nätlösningar.

Även när det gäller att åtgärda problem så är den sammanhållande aspekten viktig, menar han.

 Innan hade vi inget sammanhängande nät utan ett antal olika lösningar för varje kontor, och det var helt omöjligt för våra tekniker att få en överblick eller identifiera var problemen fanns. Nu kan vi direkt se om problemen kommer exempelvis från leverantören eller vår egen utrustning, vilket gör att vi snabbare kan lösa dessa och det skapar en stor skillnad för verksamheten.

Du låter positiv, vilka är nackdelarna?

 Det skulle väl vara att det inte är en speciellt billig lösning. Ett annat problem är att vi fortfarande inte fullt ut börjat utnyttja all funktionalitet som Meraki-lösningen erbjuder. Men vi tittar hela tiden på hur vi kan få ut mer av tekniken och förbättra vår hantering av nätinfrastruktur. Det är dock svårt att hinna med när vi har hand om tusentals deltagare per år och hela tiden expanderar. Men det är ju vår utmaning, inte Merakis, avslutar Botond Pakucs.

11 april 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit Foto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng