Rektorns riktiga roll

Lärare och rektorer är piskade till att ta digitala verktyg på allvar i undervisningen inför läroplansförändringen den första juli i år. En förutsättning är att rektorer och skolområdeschefer förstår sitt ansvar. 

– Det är rektorns uppgift att identifiera vilka de absolut mest prioriterade målen. Har du en skolkultur som inte gynnar skolutveckling överhuvudtaget kommer ingen utveckling ske om du inte får bukt på det till att börja med, oavsett vad du väljer att satsa på.

– Syftet och målet med mitt uppdrag som skolområdeschef är att bidra till en likvärdighet så att alla elever får samma förutsättningar och däri ligger utmaningen eftersom rektorer är olika och drar åt olika håll. Jag menar dock att man fastnar för mycket i tekniken, när det i första hand handlar om ansvar och det uppdrag vi har för att nå de mål som är satta, och vägarna dit kan vara olika, säger Patrik Landström, skolområdeschef i Linköping.

Hur upplever du det som rektor Mathias?

– Jag tycker att vi ändå har en viss valfrihet i Sundsvall hur vi kan tänka kring digitalisering, men för mig handlar det inte om vilken enhet man väljer utan sättet vi arbetar och tänker på. Ibland kanske man måste göra en sådan stor utrullning som den ett-till-ett-satsning Patrik har gjort i Linköping, men den stora utmaningen är inte vilka enheter man ska köpa utan hur man ska få till fortbildningen så att det verkligen blir en digitaliseringsresa, och att hitta en nivå som passar alla eftersom det ju finns spridningar i insatserna. Det är en stor utmaning, säger Mathias Mjörnheim, rektor på Runsviks skola utanför Sundsvall.

Hur stort är intresset från lärare och rektorer?

– Jag tror att man blir mer och mer och mer intvingad i frågan. Läroplansförändringarna ger ju ett tydligt krav på att det är dags för verkstad nu och man måste börja jobba med digitalisering. Då blir man från rektor- och lärarhåll lite stressad och rädd över att man inte har hunnit med. Det bli som en piska, säger Mathias Mjörnheim.

– Det tror jag också att det blir mer påtagligt och den första juli 2018 måste ha koll på läget och då känner alla att det kanske man inte har. Incitamenten är kanske ännu tydligare nu än vad de var för ett par år sedan. Det är ett slags skifte nu och det gäller att hantera dessa saker i djungeln av alla andra saker, menar Patrik Landström.

1 mars 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng