Operatörer utvecklar Volvos app

montering-av-volvo-lastbilar1.jpg

Volvo Group Trucks Operations, GTO, har tagit fram en AI-baserad lösning som ska optimera produktionen och locka unga medarbetare till industrin. 

– För oss är det viktigt att sätta framtidens operatör i fokus och skapa förutsättningar att jobba med rätt saker. Nyttan vi ser med ett beslutsstödsystem är en jämnare arbetsbelastning och en bättre möjlighet att kunna planera sin dag. Genom detta projekt vill vi fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och följa den teknikutveckling som sker i samhället, säger Michael Bremert, projektledare vid Volvo GTO.

Operatörerna på Volvo GTO har varit med och designat mobilappen och utformningen är baserad på AI. Appen talar om för operatören hur arbetsdagen ser ut, vad som ska göras och i vilken ordning. Behöver planeringen förändras, till exempel för att något behöver åtgärdas akut, meddelar appen det genom vibration och ett meddelande. Lösningen är utvecklad tillsammans med Högskolan i Skövde inom ramen för projektet Young Operator 2020, YOU2.

Ytterligare mål med projektet YOU2 har varit att skapa bättre förutsättningar för upplärning av nya operatörer och att underlätta förbättringsarbete genom lättare planeringsstöd för operatören.

16 mars 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto volvo

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng