Ett samarbete mellan NetApp och Voister

Devops med snapshots och kloner

Agilt för utvecklarna och tryggt för it-teknikerna. NetApps integrerade containerplattformar löser behovet och problematiken vid devops. 

– Utmaningen för många företag och organisationer är att få igång en dialog mellan de som utvecklar ny mjukvara och de som har hand om de befintliga systemen så att de tillsammans kan diskutera vad som behövs. Gör man bara det har de allra flesta verksamheter egentligen alla förutsättningarna på plats för att lyckas med en devops-satsning, säger Fredrik Nygren, teknikchef på NetApp Sverige.

Snabbt och säkert

NetApp har utvecklat ett sätt att integrera containerplattformar med kundernas eget lagringsystem eller med lagring i molnet.

Medan it-tekniker i första hand fokuserar på stabiliteten i infrastrukturen, det vill säga att allt alltifrån brandväggar till mjukvaror är säker och tillgänglig och ofta ser snabba förändringar som en risk för sårbarhet, vill utvecklarna å sin sida däremot arbeta snabbt och testa nya idéer och ny kod så obehindrat som möjligt.

Det är lätt att dessa världar krockar och utvecklarna bygger ofta egna containerplattformar där de kan arbeta. Bekymret blir dock att även dessa plattformar behöver ses över, vilket leder till att arbetsbördan för utvecklarna ökar och snabbheten minskar.

– Det vi gör är att integrera de nya containerplattformarna med den lagring som företaget redan har. På så sätt får it-tekniker kontroll över datan och utvecklare kan fortsätta göra det de är bra på, säger Fredrik Nygren. 

Snapshots och kloner

Säkerhetssystemet som skyddar datan som utvecklarna arbetar med bygger bland annat på det som kallas för snapshots och kloner.

Snapshots, en sorts ögonblicksbilder av datan, fungerar genom att man sparar en kopia av informationen om var i lagringen som datan ligger, det som kallas för pekare. På så sätt slipper man spara flera backupkopior av samma data. Ett gammalt snapshot kan sedan användas för att läsa tillbaka datan så som den såg ut när snapshottet togs.

Kloner fungerar på ungefär samma sätt, men där går man ett steg längre och man kan genast börja jobba med de kopior som skapas.

– Klonerna gör att du kan testa ny kod direkt. Eftersom en klon bara är nya pekare till samma originaldata kan en utvecklare skapa sina egna testmiljöer utan att behöva kopiera något data. Det här är något som i vanliga fall kan ta veckor men med den här lösningen går det på några sekunder, säger Fredrik Nygren.

Smidiga installationer

Vill man jobba med integrerade containerplattformar är första steget en workshop då NetApp tillsammans med utvecklare och it-tekniker arbetar fram en samsyn kring hur lösningen ska se ut och hanteras.

– Det häftigaste med de här lösningarna är att de fungerar för alla typer av företag, inte bara startups som man kanske tänker sig. Det svåraste är egentligen att få alla att dra åt samma håll. Lyckas man med det har man ett system där utvecklare har koll på hela flödet, från kod till app, och it-tekniker behåller kontroll över datat och kan skydda infrastrukturen, säger Fredrik Nygren.

NetApps lösningar används av företag, kommuner och landsting.

12 mars 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng