Upplands samarbete för bättre skola

När Sveriges skolor digitaliseras ska det ske på ett likvärdigt sätt. För mindre kommuner kan det vara svårt att både hinna med och komma på allt själv. I Uppland samarbetar flera kommuner för att hjälpas åt.

– I och med Skolverkets skrivningar om alla nya digitala steg vi ska göra insåg vi att Östhammar kommun är för liten för att kunna hantera det på egen hand. Vi behöver lite hjälp och då tänkte jag att det finns ju ingen bättre hjälp att få än att kontakta kommuner runt omkring för att se hur de arbetar och hur de tacklar sina utmaningar, säger Joakim Svensson, skolutvecklingsledare, Östhammar kommun.

Anna Robertsson Hallberg, för vilka utmaningar kan det här samarbete bli behjälpligt? 

– De stora utmaningarna handlar just om den här digitaliseringsstrategin som säger att vi ska rulla ut likvärdig utrustning för alla, och hur man gör det på bästa sätt. Det handlar ju inte bara om pengar utan också vilka strategier man arbetar utefter, och hur infrastrukturen ska se ut. Där behöver man hjälp i hur man ska tänka. Sedan kommer även digitala nationella proven som blir en realitet redan nu. Det ska också hanteras trots att man kanske inte har hunnit så långt med de andra bitarna, och då är det jättetacksamt att kunna samarbeta med kommuner som är ungefär samma storlek som en själv och samma ekonomi. Vi stöttar varandra, helt enkelt, säger Anna Robertsson Hallberg, IKT-utvecklare, Upplands-Bros kommun.

Och hur hämtar man in inspiration från alla de andra kommunerna?

– Det är klart att det kan vara svårt att plocka från en annan kommun rakt av eftersom man har lite olika förutsättningar, men det är ändå inte så stora problem. Huvudpoängen är dock att samla gemensam kraft och att tänka ihop. Om jag talar för mig så är jag ganska ensam i min roll i min kommun, precis som Joakim och de flesta andra som vi träffar, och då behöver man det här stödet och nätverket, säger Anna Robertsson Hallberg.

Hur tycker du att samarbetet har fungerat, Joakim?

– Det har varit jättebra. Alla har kommit dit och varit engagerade och delat med sig av erfarenheter och kunskaper. Ingen har kommit dit och bara blivit matad utan alla har verkligen bidragit, alla som har varit med, och det har varit fantastiskt. Ett exempel är sist vi var i Upplands-Bro där Anna visade hur de tänker när de ska fortbilda personal i digitala verktyg. Man står ju inför problemet att pedagoger står på olika nivåer, och då hade man i Upplands-Bro tagit fram en finurlig matris där man enkelt fick en överblick hur det såg ut för respektive pedagog, och där nästa steg kan vara att hitta personliga utbildningsplaner. Generella utbildningsinsatser har ju det problemet att det skjuter över huvudet på vissa och vara alldeles för grundläggande för andra. Det gäller att hitta vilken nivå man ska lägga det på för respektive person och där tycker jag att Upplands-Bro hade hittat en smidig lösning.

Jag gissar att samarbetet fortsätter?

– Absolut, det här kommer fortsätta och jag känner att det finns ett sug i hela gruppen, och när vi bjudit in nya har de inte tvekat en sekund på att närvara, säger Anna Robertsson Hallberg.

– Det här är ju ett pågående projekt och vi kommer ju direkt inte komma i mål. Sen får vi se hur många vi blir och om fler vill ansluta, och då är man välkommen att höra av sig, givetvis. The more, the merrier, tänker jag, säger Joakim Svensson.

5 februari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng